TAX.NK.AM

ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
MAIN SECTIONS

30-30

(047) 94-86-20

ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


ՀԱՐԿԵՐ

ՕՐԵՆՔ

ԼՂՀ օրենքը «Հարկերի մասին»

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԱՀ կառավարության 20.04.21թ. «Ձեռնարկատիրական վարկերի (փոխառությունների) և դրանց սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վճարված հարկի գումարների վերադարձման կարգը սահմանելու մասին»  N 342-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 02.04.20թ. «Արցախի Հանրապետությունում առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների փաստաթղթավորման և գրանցման  (հաշվառման) կարգը սահմանելու մասին» N 225-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 08.11.13թ. «Արտադրանքի, ապրանքների մնացորդի պակասորդ հայտնաբերելու կարգը հաստատելու մասին» N 766-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 28.03.12թ. «Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման միասնական ռեեստրի վարման կարգը և ձևը հաստատելու մասին» N 173-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 29.12.11թ. «Հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների գծով հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 1041-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 27.09.11թ. «Ստուգումներ իրականացնելու լիազորություն ունեցող մարմինների կողմից տնտեսավարող սուբյեկտների ֆինանսական կամ տնտեսական գործունեությանն առնչվող ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային  պետական ծառայություն ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 717-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 27.09.11թ. «Գույքը հաշվառող կամ գույքի նկատմամբ իրավունքները գրանցող մարմինների կողմից գույքի և գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների վերաբերյալ տեղեկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 716-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 31.07.06թ. «Հարկային  մարմնի կողմից հարկ վճարողների վերաբերյալ տվյալների հրապարակման կարգը հաստատելու մասին» N 400 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 11.03.03թ. «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածով նախատեսված վաղեմության ժամկետի կասեցման համար հիմք հանդիսացող արձանագրության կազմման կարգը հաստատելու մասին» N 63 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 25.06.02թ. «Որոշ  ապրանքների  արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների ու գների վերաբերյալ հաշվետվությունները հարկային մարմիններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 150  որոշումը

ԼՂՀ կառավարության 26.12.00թ. «Արցախի Հանրապետության տարածքում վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների և դրանց գների (հասույթի) գրանցման (հաշվառման) մասին» N 255 որոշումը 

ԼՂՀ կառավարության 14.09.99թ. ««Հարկերի մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 22 հոդվածով նախատեսված դեպքերում հարկային մարմնի կողմից հարկվող օբյեկտների և հարկային պարտավորությունների հաշվարկման (գնահատման) կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շուկայական (սովորաբար կիրառվող) գները որոշելու մասին» N 75 որոշում

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐ

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 13.05.2021թ. «Հարկ վճարողի վճարած հարկի գումարների վերադարձի դիմումի, հաշվետու ժամանակաշրջանում հարկ վճարողի կողմից ձեռնարկատիրական վարկերի (փոխառությունների) և դրանց սպասարկման համար հաշվեգրված տոկոսների գումարների մարումների մասին տեղեկանքի ու վերադարձվող հարկի գումարների վերաբերյալ եզրակացության ձևերը սահմանելու մասին» N 120-Ն հրաման

ԱՀ ֆինանսների նախարարի 27.04.18թ. «Արգելանք դնելիս գույքի բացակայության, անբավարարության կամ հարկ վճարողի գտնվելու վայրն անհայտ լինելու մասին արձանագրության օրինակելի ձևը, դրամարկղում կանխիկ դրամական միջոցների գույքագրման, դրամարկղում կանխիկ դրամական միջոցների շարժի գույքագրման արձանագրությունների ձևերը, հարկային մարմնի կողմից  վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով հարկային մարմնի կողմից ընդունվող երաշխիքի ձևը և լրացման կարգը սահմանելու  ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2015 թվականի մարտի 10-ի հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 141-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 04.08.17թ. «Սնանկության վարույթի ընթացքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով լրացուցիչ առաջացած պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ձևը և լրացման կարգը  սահմանելու մասին» N 256-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 15.03.17թ. «Մի շարք հաշվետվությունների ու տեղեկանքների ձևերը, դրանց լրացման կարգերը հաստատելու և հարկային մարմին ներկայացման ժամկետները սահմանելու մասին» N 96-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 11.01.16թ. «Հարկ վճարողների հավաստագրման կարգը սահմանելու մասին» N 5-Ն հրաման

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 12.05.14թ. «Հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունները ճշգրտելու կարգը և եզրակացության ձևը հաստատելու մասին» 9-Ն հրաման

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 04.04.14թ. «Հարկային մարմնի կողմից հավաքագրվող հարկատեսակների և այլ պարտադիր վճարների հաշվետվությունների էլեկտրոնային ներկայացման համակարգի ներդրման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» 8-Ն հրաման

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 22.01.14թ. «Հարկային մարմին հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու մասին» 4-Ն հրաման

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 01.07.09թ. «Հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված հաշվարկ-հաշվետվությունները և այլ տեղեկությունները կիսամյակային ներկայացնելու համար հարկային մարմին ներկայացվող հայտարարագրի ձևը սահմանելու մասին» N 17/Ն հրաման

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 13.02.09թ. «Հարկ վճարողի կողմից տեղեկություններ փակցնելու հայտարարության օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» N 2-Ն հրաման

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.03.15թ. «Պարտավորությունների և հաշվանցվող գումարների մարման  վերաբերյալ» N 1 պաշտոնական պարզաբանում

You are the 1232838-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
December
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ