TAX.NK.AM

ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
MAIN SECTIONS

30-30

(047) 94-86-20

ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ

ՕՐԵՆՔ

ԼՂՀ օրենքը «Շահութահարկի մասին»

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԱՀ կառավարության 25.05.21թ. «Արցախի Հանրապետության տարածքը պատերազմական գործողություններից տուժած գոտի սահմանելու մասին» N 518-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 16.07.19թ. «Մակաբացման աշխատանքների գծով ծախսերի` արդյունահանվող օգտակար հանածոյի ինքնարժեքին վերագրման կարգը սահմանելու մասին» N 566-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 11.04.2018թ. «Որոշ ապրանքատեսակների ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառության և շահութահարկով հարկման նպատակով դրանց մատակարարումից ստացվող եկամտի որոշման նպատակով ճշգրտվող տվյալները, այդ տվյալների ճշգրտման առավելագույն սահմանները և ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի որոշման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 28-ի N 592 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 247-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 12.09.13թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի այլ կորուստների չափերը սահմանելու կարգի մասին» N 613-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 31.07.12թ. «Օֆշորային գոտիների (երկրների) ցանկը սահմանելու մասին» N 537-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 30.12.09թ. ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածով նախատեսված ներդրումների գնահատման, արտոնության տրամադրման և կիրառման  կարգը, «Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածով նախատեսված ներդրումները գնահատող և արտոնություն տրամադրող հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 124 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 853-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 28.03.06թ. «Գործուղման մեկնած աշխատողների գործուղման ծախսերի հատուցման համար կատարվող վճարումների նվազագույն և առավելագույն չափերն ու վճարման կարգը սահմանելու մասին» N 164 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 26.08.03թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը սահմանելու կարգի մասին» N 245 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 08.07.03թ. «Կազմակերպությունների (բացառությամբ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց) դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ձևավորման դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման կարգը հաստատելու մասին» N 205 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 20.08.02թ. «Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների դասակարգման (հասկացության) մասին» N 207 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 19.06.01թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից իրականացվող նվազեցումների որոշ տեսակների առավելագույն թույլատրելի չափեր սահմանելու մասին» N 168 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 26.12.00թ. «Ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները սահմանելու և այդ փաստաթղթերի կազմման կարգը հաստատելու մասին» N 254 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 15.08.00թ. «Հիմնական միջոցների (այդ թվում վարձակալված) վրա կատարված ծախսերն ըստ ընթացիկ և կապիտալ բնույթի տարբերակելու հայտանիշները և չափերը սահմանելու մասին» N 165 որոշում

 

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐ

ԱՀ ֆինանսների նախարարի 27.08.19թ. «Արցախի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած շահութահարկի կամ եկամտային հարկի մասին տեղեկանքի ձևը սահմանելու մասին» N 241-Ն հրաման

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի 17.02.14թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող հավի, բադի, սագի, հնդկահավի, խայտահավի, լորի ճտերի պահվածքի փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N 24-Ն հրաման

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի 01.07.14թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող հավի, բադի, սագի, հնդկահավի, խայտահավի, լորի ձվի ինկուբացիայի փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N 55-Ն հրաման

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 22.01.14թ. «Ռեզիդենտների շահութահարկի հաշվարկի ձևն ու լրացման կարգը սահմանելու և ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 20.01.10թ N 1/Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 3-Ն հրաման

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի 13.05.13թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող մսի փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N 57-Ն հրաման

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի 13.05.13թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող հացահատիկի, հացամթերքների, խոտաբույսերի սերմերի, հատիակախարի (ֆուրաժի) և այլ կերատեսակների փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N 56-Ն հրաման

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի 13.05.13թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող կոնյակի սպիրտների, սպիրտավորված ջրերի և կոնյակների փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N 55-Ն հրաման

ԼՂՀ տնտեսական զարգացման նախարարի 28.07.08թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող քիմիական արտադրանքի, հանքային պարարտանյութերի  փայտե-քիմիական ապրանքների, պղնձի և պղնձի խտանյութի տեղափոխման և պահպանման ժամանակ գոյացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N 1-2/86-Ն հրաման

ԼՂՀ ՀՊՎ 07.01.04թ. «Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկման և վճարման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 2/Ղ հրաման

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.04.2014թ. ««Շահութահարկի մասին » Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կիրառման վերաբերյալ» N 4 պաշտոնական պարզաբանում

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 26.03.10թ. «Պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում տրամադրվող ֆինանսական աջակցության նպատակային գումարների հարկային հաշվառման մասին» N 1 պաշտոնական պարզաբանում

 

 

You are the 1169656-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
September
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ