TAX.NK.AM

ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
MAIN SECTIONS
ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ

ՕՐԵՆՔ

ԼՂՀ օրենքը «Եկամտային հարկի մասին»

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԼՂՀ կառավարության 26.04.17թ. «Աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) և (կամ) նոր աշխատողի համար սահմանված ժամկետում գրանցման հայտ չներկայացնելու փաստն արձանագրելու կարգն ու արձանագրության ձևը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 31-ի N 538-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 275-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 26.05.15թ. «Կառուցված և կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի, անհատական բնակելի տների վերաբերյալ հարկային մարմնին տեղեկություններ տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» N 307-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 26.05.15թ. «Հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով վարձու աշխատողների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վճարված եկամտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» N 306-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության  04.03.14թ. «Նոր աշխատողի համար գրանցման հայտում և (կամ) եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկում ներառվելիք` անձին վերաբերող` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ որպես սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն պարունակող գրանցման հայտը և (կամ)  եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 119-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության  04.03.14թ. «Բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով ստացման ենթակա (ստացված) եկամուտը ֆիզիկական անձանց համախառն եկամտում հաշվի առնելու կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 22-ի  N 229  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին» N 117-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 28.01.14թ. «Մինչև «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելը վարձու աշխատողներին հարկումից հետո վճարման ենթակա աշխատավարձի հիման վրա աշխատավարձի մեծության որոշման կարգը սահմանելու մասին» N 27-Ն որոշում

 

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐ

ԱՀ ՊԵԿ նախագահի 18.03.21թ. «Անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից արտոնությունից հրաժարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N 47-Ն հրաման

ԱՀ ֆինանսների նախարարի 27.08.19թ. «Արցախի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած շահութահարկի կամ եկամտային հարկի մասին տեղեկանքի ձևը սահմանելու մասին» N 241-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 27.03.17թ. ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9.1-ին հոդվածի 4.1-ին մասի պահանջները բավարարելու մասին հայտարարության ձևը սահմանելու մասին» N 112-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 27.03.17թ. «Եկամտային հարկի գումարների վերադարձման համար նախատեսված դիմումի և եզրակացության ձևերը սահմանելու ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2015 թվականի հունիսի 15-ի N 3-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 111-Ն հրաման

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.02.14թ. «Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական  անձի անհատական  տվյալների  գրանցման  հայտի,  եկամտային  հարկի և սոցիալական վճարի, տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկների, կազմակերպության կողմից որպես հարկային գործակալ եկամտային  հարկի  պահում  (գանձում)  և   պետական    բյուջե   վճարում   կատարելու  պարտավորություն  ստանձնելու  մասին հայտարարության,  կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) կողմից ֆիզիկական անձանց հաշվարկված  և վճարված եկամուտների, իրականացված նվազեցումների և պահված եկամտային հարկի գումարների, ինչպես նաև գործատուի (վարձու) աշխատողի համար կատարված սոցիալական վճարների մասին  տեղեկանքի ու  գրանցման հայտի և եկամտային հարկի անձնավորված հաշվարկի ընդունման մասին ստացականների  ձևերը սահմանելու մասին»   N 5-Ն հրաման

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 03.02.14թ. «2014 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկմամբ պայմանավորված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումարների հարկման վերաբերյալ» N 3   պաշտոնական պարզաբանում

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 03.02.14թ. «2014 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկմամբ պայմանավորված ամենամյա արձակուրդի գումարների հարկման վերաբերյալ» N 2 պաշտոնական պարզաբանում

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 03.02.14թ. ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելու հետ կապված, օրենքի 25-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 28-ի N 27-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի կիրառման մի քանի հարցերի վերաբերյալ» N 1 պաշտոնական պարզաբանում

You are the 391617-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
October
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ