TAX.NK.AM

ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
MAIN SECTIONS

30-30

(047) 94-86-20

ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


Հաճախ թույլ տրվող սխալների շտեմարան

Իրավական նորմերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել

Պատասխանատվության կիրառման համապատասխան իրավական հիմքերը

Խախտման բնութը և հարկային հաշվառումը խախտումներով (թերություններովվարելու պատճառ հանդիսացող հանգամանքները

 

«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 10-րդ հոդված

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ,    27-րդ հոդվածներ

Համախառն եկամտից նվազեցվող ծախսերի ավել արտացոլում

«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի    67-րդ հոդված

Համախառն եկամուտը նվազեցվել է փաստաթղթերով չհիմնավորված ծախսերի չափով, որի հետևանքով վնասն ավել է ցույց տրվել

«Եկամտային հարկի մասին»  ԼՂՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 7-րդ մաս

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ,    27-րդ հոդվածներ

 

Ֆիզիկական անձանցից ձեռք բերված ապրանքների դիմաց վճարված գումարներից որպես հարկային գործակալ չի հաշվարկվել և պահվել եկամտային հարկ

 

«Եկամտային հարկի մասին»  ԼՂՀ օրենքի 14-րդ հոդված

 

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ,     27-րդ հոդվածներ

 

Աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից և դրան հավասարեցված եկամուտներից չի հաշվարկվել և պահվել եկամտային հարկ

 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ հոդվածներ

 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 43-րդ, «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ հոդվածներ

 

Հարկվող գործարքների հարկվող շրջանառության նկատմամբ ԱԱՀ չի հաշվարկվել

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ հոդված

 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 43-րդ, «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ հոդվածներ

ԱԱՀ-ի գումարի պակաս հաշվարկում կամ պետական բյուջեից հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարի ավել արտացոլում

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ կետ

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 43-րդ, «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ հոդվածներ

Ոչ արտադրական նպատակներով ձեռք բերված ապրանքների դիմաց մատակարարներից ստացված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարներից ավել հաշվանցում

«Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 7-րդ հոդված

«Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի     15-րդ, «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ հոդվածներ

Հարկվող օբյեկտի պակաս արտացոլում

«Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ և 9-րդ հոդվածներ «Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի 94-րդ, «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ և 25-րդ հոդվածներ Հաստատագրված վճարի հարկման բազայի պակաս արտացոլում

«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ԼՂՀ օրենքի 6-րդ հոդված

«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ԼՂՀ օրենքի 11-րդ հոդված

Կանխիկ դրամով իրականացվող դրամական հաշվարկների կանոնների չպահպանում, հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտում

«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 6-րդ հոդված

«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 12-րդ հոդված

Չեն պահպանվել դրամարկղային գործառնությունների սահմանափակումները

«Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների /մասհանումների/ մասին» ԼՂՀ օրենքի 4-րդ հոդված

«Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների /մասհանումների/ մասին» ԼՂՀ օրենքի 11-րդ հոդված

Մասհանումների հաշվարկման օբյեկտի պակաս արտացոլում

 

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի 5-րդ հոդված

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մաս, 18-րդ հոդվածի 3-րդ և 6-րդ մասեր

Բնօգտագործման վճար չի հաշվարկվել

ԼՂՀ կառավարության 26.12.2000թ. թիվ 255 որոշում

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 28-րդ հոդված

Ձեռք բերված ապրանքները գրանցման գրքում  չեն գրանցվել և հաշվետվությունում չեն արտացոլվել

 

ԼՂՀ կառավարության 08.11.2013թ. թիվ 766-Ն որոշում

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 25/1-րդ հոդված

Ապրանքանյութական արժեքների մնացորդի պակասորդի հայտնաբերում

ԼՂՀ կառավարության 29.11.04թ. թիվ 477 որոշում

«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 13-րդ հոդված

Դրամարկղային գործառնությունները չեն գրանցվել դրամարկղային գրքում, դրամարկղային գրքի վարման կանոնների խախտում

 

 

 

You are the 1232853-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
December
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ