TAX.NK.AM

ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
MAIN SECTIONS

30-30

(047) 94-86-20

ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


Հարկային օրենսդրության խախտումներ

2023 թվականի առաջին ութ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2023 թվականի առաջին ութ ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել է թվով 31 ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 47.9 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով 2023 թվականի առաջին ութ ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 13.5 մլն դրամ` նախորդ տարվա 30.3 մլն դրամ գումարի դիմաց:

 


2023 թվականի առաջին յոթ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2023 թվականի առաջին յոթ ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել է թվով 29 ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 28.6 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2023 թվականի առաջին յոթ ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 13.5 մլն դրամ` նախորդ տարվա 30.3 մլն դրամ գումարի դիմաց:

 


2023 թվականի առաջին կիսամյակում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2023 թվականի առաջին կիսամյակում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել է թվով 27 ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 28.6 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2023 թվականի առաջին կիսամյակում բյուջե է մուտքագրվել 13.5 մլն դրամ` նախորդ տարվա 22.4 մլն դրամ գումարի դիմաց:

 


2023 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2023 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել է թվով 21 ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 4.9 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2023 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 2.6 մլն դրամ` նախորդ տարվա 21.7 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2023 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2023 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել է թվով 19 ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 4.9 մլն դրամ:
Ապրիլ ամսում իրականացվել է պատրաստի արտադրանքի, ապրանքների մնացորդի, վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների ու դրանց գների գրանցման, հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների ճշտությանն ու չձևակերպված վարձու աշխատողների հայտնաբերմանն ուղղված թվով 1 ստուգում, որի արդյունքում հաշվարկվել է 4.8 մլն դրամ  տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2023 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 2.5 մլն դրամ` նախորդ տարվա 20.9 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2023 թվականի առաջին եռամսյակում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2023 թվականի առաջին եռամսյակում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել է թվով 17 ստուգում, որից 15-ը՝ պատրաստի արտադրանքի, ապրանքների մնացորդի, վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների ու դրանց գների գրանցման և  հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների ճշտության: 
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով   բյուջե է մուտքագրվել 2.4 մլն դրամ: 


2023 թվականի փետրվար ամսում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2023 թվականի փետրվար ամսում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել է պատրաստի արտադրանքի, ապրանքների մնացորդի, վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների ու դրանց գների գրանցման և  հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների ճշտության թվով 15 ստուգում:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով   բյուջե է մուտքագրվել 2.4 մլն դրամ:


2023 թվականի հունվար ամսում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2023 թվականի հունվար ամսում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել է թվով 1 հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների ճշտության ստուգում: 
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով   բյուջե է մուտքագրվել 2.4 մլն դրամ: 


2022 թվականին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2022 թվականին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 161 ստուգում, որից 8-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 28-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 304.4 մլն դրամ:    
Դեկտեմբեր ամսում իրականացվել է չձևակերպված վարձու աշխատողների հայտնաբերմանն ուղղված թվով 9 ստուգում, որոնց արդյունքում արձանագրվել է խախտման 7 դեպք` հաշվարկվելով 420.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2022 թվականին բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 179,9 մլն դրամ` նախորդ տարվա 38,6 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2022 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2022 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 149 ստուգում, որից 7-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 26-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 235.2 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2022 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 178.0 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 32.4 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2022 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2022 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 145 ստուգում, որից 4-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 26-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 155,5 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2022 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 159.3 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 32.4 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2022 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2022 թվականի ինն ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 144 ստուգում, որից 4-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 25-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 155,5 մլն դրամ:
Սեպտեմբեր ամսում արձանագրվել է ձեռնարկատիրական ապրանքների չգրանցման մեկ դեպք. արդյունքում հաշվարկվել է  385,0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2022 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 147,4 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 29.7 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2022 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2022 թվականի ութ ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 140 ստուգում, որից 3-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 23-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 48.6 մլն դրամ:
Օգոստոս ամսում իրականացվել է չձևակերպված վարձու աշխատողների հայտնաբերմանն ուղղված թվով 22 ստուգում, որոնց արդյունքում արձանագրվել է խախտման 53 դեպք` հաշվարկվելով 6150.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2022 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 34.2 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 29.7 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2022 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2022 թվականի յոթ ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 112 ստուգում, որից 2-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 19-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 28.5 մլն դրամ:
Հուլիս ամսում իրականացվել է չձևակերպված վարձու աշխատողների հայտնաբերմանն ուղղված թվով 5 ստուգում, որոնց արդյունքում արձանագրվել է խախտման 22 դեպք` հաշվարկվելով 4560.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2022 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 30.3 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 29.3 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2022 թվականի առաջին կիսամյակում կատարված ստուգումների  վիճակագրություն

2022 թվականի առաջին կիսամյակում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 99 ստուգում, որից 1-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 16-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 16.3 մլն դրամ:
Հունիս ամսում իրականացվել է հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների ճշտության 82 ստուգում, որոնց արդյունքում արձանագրվել է խախտման 61 դեպք` հաշվարկվելով 4650.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով 2022 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 22.4 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 17.0 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2022 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2022 թվականի հինգ ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 78 ստուգում, որից 1-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 16-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 14,7 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2022 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 21,7 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 17,0 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2022 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2022 թվականի չորս ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 74 ստուգում, որից 1-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 13-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 14,5 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2022 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 20,9 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 8,7 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2022 թվականի առաջին եռամսյակում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2022 թվականի առաջին եռամսյակում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 64 ստուգում, որից 1-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 3-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 14,3 մլն դրամ:
Մարտ ամսում իրականացվել է հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների ճշտության 60 ստուգում, որոնց արդյունքում արձանագրվել է խախտման 39 դեպք` հաշվարկվելով 2925.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2022 թվականի 1-ին եռամսյակում բյուջե է մուտքագրվել 18,7մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 5,2 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2022 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2022 թվականի երկու ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել է թվով 1 լուծարային տուգում:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2022 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 5.6 մլն դրամ: 


2021 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2021 թվականի ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 43 ստուգում, որից 8-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 33-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 33.8 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2021 թվականի ընթացքում բյուջե է մուտքագրվել 38.6 մլն դրամ` նախորդ տարվա  237.5 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2021 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2021 թվականի 11 ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 35 ստուգում, որից 6-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 27-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 29.8 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2021 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 32.4 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 231.6 մլն դրամ գումարի դիմաց:  


2021 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2021 թվականի 10 ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 32 ստուգում, որոնցից 5-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 25-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 27.8 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2021 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 32.4 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 231.6 մլն դրամ գումարի դիմաց:  


2021 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2021 թվականի 9 ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 31 ստուգում, որից 5-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 24-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 27.8 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2021 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 29.7 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 231.6 մլն դրամ գումարի դիմաց:  


2020 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2020 թվականի ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 139 ստուգում, որից 72-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության, 53-ը՝ լուծարային: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 174.8 մլն դրամ:
2020 թվականի ընթացքում հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության կողմից անցկացված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման արդյունքում առաջադրվել է 2.4 մլն դրամի հարկային պարտավորություն:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2020 թվականի ընթացքում բյուջե է մուտքագրվել 237.9 մլն դրամ` նախորդ տարվա  963.5 մլն դրամ գումարի դիմաց:  


2020 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2020 թվականի ութ ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 117 ստուգում, որից 61-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 154.3 մլն դրամ:
2020 թվականի օգոստոս ամսում հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության կողմից անցկացված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման արդյունքում առաջադրվել է 2.4 մլն դրամի հարկային պարտավորություն:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2020 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 220.8 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 843.7 մլն դրամ գումարի դիմաց:  


2020 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2020 թվականի յոթ ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 103 ստուգում, որից 53-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 143.0 մլն դրամ:
Հուլիս ամսում արձանագրվել է ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ գործակիցների թերհայտարարագրման 3 և վարձու աշխատողների չձևակերպման 2 դեպքեր` հաշվարկվելով համապատասխանաբար 93.1 հազ. դրամ  և 120.0 հազ. դրամ հարկային պարտավորություն:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2020թ.-ի հունվար-հուլիս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 204.0 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 782.7 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2020 թվականի առաջին կիսամյակում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2020 թվականի վեց ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 89 ստուգում, որից 49-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 140.0 մլն դրամ:
Հունիս ամսում արձանագրվել է հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման կանոնների խախտման 2 դեպք` հաշվարկվելով 150.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2020թ.-ի 1-ին կիսամյակում բյուջե է մուտքագրվել 190.3 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 675.0 մլն դրամ գումարի դիմաց:  


2020 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2020 թվականի հինգ ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 82 ստուգում, որից 48-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 138.7 մլն դրամ:
Մայիս ամսում արձանագրվել է ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման 1 դեպք` հաշվարկվելով 100.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2020թ.-ի հունվար-մայիս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 155.2 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 194.7 մլն դրամ գումարի դիմաց: 


2020 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2020 թվականի չորս ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 47 ստուգում, որից 25-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 83.5 մլն դրամ:
Ապրիլ ամսում արձանագրվել է հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման 1 դեպք` հաշվարկվելով 75.0 հազ. դրամ տուգանք և վարձու աշխատողների չձևակերպման 3 դեպք` հաշվարկվելով 180.0 հազ. դրամ հարկային պարտավորություն:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2020թ.-ի հունվար-ապրիլ ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 127.3 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 142.7 մլն դրամ գումարի դիմաց: 


2020 թվականի առաջին եռամսյակում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2020 թվականի առաջին եռամսյակում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 38 ստուգում, որից 21-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 70.7 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2020թ.-ի 1-ին եռամսյակում բյուջե է մուտքագրվել 72.2 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 126.5 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2020 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2020 թվականի երկու ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 26 ստուգում, որից 17-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 55.2 մլն դրամ:
Փետրվար ամսում արձանագրվել է հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման 1 դեպք` հաշվարկվելով 75.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2020թ.-ի հունվար-փետրվար ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 30.9 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 102.2 մլն դրամ գումարի դիմաց:


2020 թվականի հունվար ամսում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2020 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 7 ստուգում, որից 4-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 39.2 մլն դրամ:
Հունվար ամսում արձանագրվել է ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ գործակիցների թերհայտարարագրման 1 դեպք, որով հաշվարկվել է 11.7 հազ. դրամ հարկային պարտավորություն:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2020թ.-ի հունվար ամսում բյուջե է մուտքագրվել 18.4 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 91.4 մլն դրամ գումարի դիմաց: 


2019 թվականին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2019 թվականին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 431 ստուգում, որից  218-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 1228.6 մլն դրամ:
Դեկտեմբեր ամսում  արձանագրվել են հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման 10 դեպքեր, որոնցով  հաշվարկվել են 750.0 հազ.դրամ հարկային պարտավորություն:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2019թ.-ի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 963.5 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է շուրջ 1.5 անգամ : 


2019 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2019 թվականի տասնմեկ ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 384 ստուգում, որից 190-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 967.6 մլն դրամ:
Նոյեմբեր ամսում  արձանագրվել են հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման 37 դեպքեր, որոնցով  հաշվարկվել են 3525.0 հազ.դրամ հարկային պարտավորություն:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2019թ.-ի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 928.8 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է շուրջ 1.7 անգամ : 


2019 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2019 թվականի տասը ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 305 ստուգում, որից 163-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 931.7 մլն դրամ:
Հոկտեմբեր ամսում  արձանագրվել են ելակետային  տվյալների և  դրանց  ուղղիչ  գործակիցների թերհայտարարագրման 4 դեպք, որոնցով  հաշվարկվել են 119.9 հազ.դրամ և ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության 1 դեպք, որով առաջադրվել է 100.0 հազ.դրամ, հարկային պարտավորություն:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2019թ.-ի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 902.4 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է շուրջ 1.9 անգամ : 


2019 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2019 թվականի ինը ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 277 ստուգում, որից 142-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 912.9 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2019թ.-ի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 877.7 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է շուրջ 1.9 անգամ : 


2019 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2019 թվականի ութ ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 258 ստուգում, որից 127-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 861.8 մլն դրամ:
Օգոստոս ամսում  արձանագրվել են վարձու աշխատողների չձևակերպման 4, հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման և ապրանքների մնացորդի պակասորդի հայտնաբերման 1-ական դեպքեր`  հաշվարկելով համապատասխանաբար 240.0 հազ. դրամ, 75.0 հազ. դրամ և 94.9 հազ. դրամ հարկային պարտավորություններ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների  արդյունքներով  2019թ.-ի հունվար-օգոստոս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 843.7 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ աճել է շուրջ 2.3 անգամ:  


2019 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2019 թվականի յոթ ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 234 ստուգում, որից 111-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 842.6 մլն դրամ:
Հուլիս ամսում արձանագրվել են հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման  և վարձու  աշխատողների  չձևակերպման 1-ական դեպքեր`  հաշվարկելով 75.0 հազ. դրամ և 60.0 հազ. դրամ հարկային պարտավորություններ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2019թ.-ի հունվար-հուլիս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 782.7 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ աճել է շուրջ 2.7 անգամ: 


2019 թվականի 1-ին կիսամյակում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2019 թվականի 1-ին կիսամյակում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 204 ստուգում, որից 90-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 802.0 մլն դրամ:
Հունիս ամսում  արձանագրվել են ելակետային  տվյալների և  դրանց  ուղղիչ  գործակիցների թերհայտարարագրման 2 դեպք, որոնցով  հաշվարկվել են 95.0 հազ.դրամ և ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության 1 դեպք, որով առաջադրվել է 150.0 հազ.դրամ, հարկային պարտավորություն:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2019թ.-ի 1-ին կիսամյակում բյուջե է մուտքագրվել 675.0 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է շուրջ 2.7 անգամ : 


2019 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2019 թվականի հինգ ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 166 ստուգում, որից 64-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 693.2 մլն դրամ:
Մայիս ամսում  արձանագրվել են ելակետային  տվյալների և  դրանց  ուղղիչ  գործակիցների թերհայտարարագրման 4 դեպք, որոնցով  հաշվարկվել են 52.6 հազ.դրամ պարտավորություններ,  հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման 2 և վարձու  աշխատողների  չձևակերպման 1 դեպքեր`  հաշվարկելով 150.0 հազ.դրամ և 60.0 հազ.դրամ հարկային պարտավորությունն:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2019թ.-ի հունվար-մայիս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 194.8 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  նվազել   է  12.1%-ով : 


2019 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2019 թվականի չորս ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 133 ստուգում, որից 43-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 140.4 մլն դրամ:
Ապրիլ ամսում  արձանագրվել են ելակետային  տվյալների և  դրանց  ուղղիչ  գործակիցների թերհայտարարագրման 7 դեպք, որոնցով  հաշվարկվել են 100.8 հազ. դրամ պարտավորություններ,  հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման 14 և վարձու  աշխատողների   չձևակերպման 4 դեպքեր`  հաշվարկելով 1575.0 հազ. դրամ և 240.0 հազ. դրամ, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության 1 դեպք, որով առաջադրվել է 550.0 հազ. դրամ, հարկային պարտավորությունն:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների  արդյունքներով  2019թ.-ի հունվար-ապրիլ ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 142.7 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ աճել  է 19.9%-ով: 


2019 թվականի առաջին եռամսյակում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2019 թվականի առաջին եռամսյակում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 82 ստուգում, որից 26-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 79.2 մլն դրամ:
Մարտ ամսում արձանագրվել են ելակետային  տվյալների և  դրանց  ուղղիչ  գործակիցների թերհայտարարագրման 2 դեպք, որոնցով հաշվարկվել են 23.4 հազ. դրամ պարտավորություններ, հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման 9 և վարձու  աշխատողների   չձևակերպման 7 դեպքեր` հաշվարկելով 675.0 հազ.դրամ և 420.0 հազ.դրամ, պակասորդի հայտնաբերման, ձեռնարկատիրական ապրանքների չգրանցման, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության  1-ական դեպքեր, որոնցով առաջադրվել են 79.9 հազ. դրամ, 150.5 հազ. դրամ և 100.0 հազ. դրամ հարկային պարտավորություններ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2019թ.-ի 1-ին եռամսյակում բյուջե է մուտքագրվել 126.5 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել  է  24.1%-ով:  


2019 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2019 թվականի հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 44 ստուգում, որից 15-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 62.1 մլն դրամ:
Փետրվար ամսում արձանագրվել են վարձու աշխատողների չձևակերպման 6, հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման 5, ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ գործակիցների թերհայտարարագրման 4 դեպքեր, որոնց արդյունքում առաջադրվել են համապատասխանաբար 360.0 հազ. դրամ, 375.0 հազ.դրամ, 43.8 հազ. դրամ, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության 1 փաստ` հաշվարկելով 100.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2019թ.-ի հունվար-փետրվար ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 102.2 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել  է  4.3 անգամ:


2019 թվականի հունվար ամսում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2019 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 13 ստուգում, որից 5-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 10.0 մլն դրամ:
Հունվար ամսում արձանագրվել են ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ գործակիցների թերհայտարարագրման 4 և հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման 3 դեպքեր, որոնց արդյունքում առաջադրվել են համապատասխանաբար 127.9 հազ. դրամ և 300.0 հազ. դրամ, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության 1 փաստ (այդ թվում աշխատողի աշխատանքի ընդունումը գրավոր չձևակերպելու 1 դեպք)` հաշվարկելով 6060.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2019թ.-ի հունվար ամսում բյուջե է մուտքագրվել 91.4 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ աճել  է 7.7 անգամ:  


2018 թվականին կատարված ստուգումների վիճակագրություն
2018 թվականին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 414 ստուգում, որից 257-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Բոլոր ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 745.8 մլն դրամ:
Դեկտեմբեր ամսում արձանագրվել են ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ գործակիցների թերհայտարարագրման և ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության 1-ական փաստ, որոնց արդյունքում հաշվարկվել է 72.5 հազ. դրամ և 132.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով 2018 թվականին բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 631.1 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է  157.0 մլն դրամով կամ 33.1% -ով:  


2018 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին  կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2018 թվականի տասնմեկ ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 372 ստուգում, որից 224-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 608.3 մլն դրամ:
Նոյեմբեր ամսում արձանագրվել են վարձու աշխատողների չձևակերպման 47, հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման 20 դեպք, որոնց արդյունքում առաջադրվել են համապատասխանաբար 2820.0 հազ. դրամ և 1650.0 հազ. դրամ տուգանք, ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ գործակիցների թերհայտարարագրման, պակասորդի հայտնաբերման 1-ական դեպքեր՝ հաշվարկելով 39.0 հազ. դրամ պարտավորություն և 150.0 հազ.դրամ տուգանք, ինչպես նաև առաքվող, տրամադրվող, տեղափոխվող կամ վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների ու դրանց գների գրանցման ճշտության խախտման 3 և ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության 2 փաստ, որոնց արդյունքում հաշվարկվել է համապատասխանաբար 557.6 հազ. դրամ և 202.5 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2018 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 536.5 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է  112.5 մլն դրամով կամ 26.5% -ով: 


2018 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում կատարված ստուգումների վիճակագրություն               

2018 թվականի տասը ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 286 ստուգում, որից 206-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 571.6 մլն դրամ:
Հոկտեմբեր ամսում արձանագրվել են վարձու աշխատողների չձևակերպման և հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման 9-ական դեպք, որոնց արդյունքում առաջադրվել են համապատասխանաբար 540.0 հազ. դրամ և 1050.0 հազ. դրամ տուգանք, ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ գործակիցների թերհայտարարագրման 4 դեպք՝ հաշվարկելով 224.6 հազ. դրամ պարտավորություններ, առաքվող, տրամադրվող, տեղափոխվող կամ վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների ու դրանց գների գրանցման ճշտության խախտման և ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության 1-ական փաստ, հաշվարկվել համապատասխանաբար 239.1 հազ. դրամ և 100.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2018 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 478.5 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է  92.6 մլն դրամով կամ 24% -ով: 


2018 թվականի ինն ամիսների ընթացքում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2018 թվականի ինն ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 233 ստուգում, որից 182-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները կազմել են շուրջ 480.1 մլն դրամ:
Սեպտեմբեր ամսում բացահայտվել են վարձու աշխատողների չձևակերպման և հսկիչ-դրամարկղային  մեքենաների շահագործման   կանոնների խախտման 3-ական, ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ գործակիցների թերհայտարարագրման 2 և պակասորդի հայտնաբերման 1 դեպքեր, որոնց արդյունքում հաշվարկվել է համապատասխանաբար 180.0 հազ.դրամ, 300.0 հազ. դրամ, 295.8 հազ. դրամ և 212.1 հազ. դրամ լրացուցիչ հարկային պարտավորություններ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2018թ. ինն ամիսների ընթացքում բյուջե է մուտքագրվել 464.0 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է  99.1 մլն դրամով   կամ  27.2 % -ով: 


2018 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2018 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 206 ստուգում, որից 164-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 384.3 մլն դրամ:
Օգոստոս  ամսում  իրականացվել են վարձու աշխատողների գրանցման ճշտության թվով 2, ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ գործակիցների ճշտության թվով 1 ստուգումներ, որոնց արդյունքում հաշվարկվել են 180.0 հազ.դրամ և 13.0 հազ.դրամ հարկային պարտավորություն, բացահայտվել  են  հսկիչ-դրամարկղային  մեքենաների   կանոնների  խախտման  թվով  3  և պակասորդի  հայտնաբերման  թվով  1 փաստ  և  հաշվարկվել  համապատասխանաբար 225.0  հազ. դրամ  և  300.5 հազ. դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2018 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 365.5 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է  68.5 մլն դրամով   կամ   23.1 % -ով:


2018 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2018 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 183 ստուգում, որից 147-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 313.4 մլն դրամ:
Հուլիս ամսում բացահայտվել են հսկիչ-դրամարկղային  մեքենաների  կանոնների խախտման թվով 2 դեպք և ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության 1 փաստ, որոնց արդյունքում հաշվարկվել են համապատասխանաբար 150.0  հազ. դրամ և 100.0 հազ. դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2018 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 288.3 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է  43.2 մլն դրամով   կամ   17.6 % -ով: 

 


2018 թվականի 1-ին կիսամյակում  կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2018 թվականի առաջին կիսամյակում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 153 ստուգում, որից 123-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 283.7 մլն դրամ:
Հունիս ամսում բացահայտվել է ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության 1 փաստ, որի արդյունքում հաշվարկվել է 100.0 հազ.դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2018թ.-ի հունվար-հունիս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 249.1 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է  34.8 մլն դրամով   կամ   16.2 % -ով: 


2018 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2018 թվականի առաջին հինգ ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 118 ստուգում, որից 92-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 244.4 մլն դրամ:
Մայիս ամսում բացահայտվել է  հսկիչ-դրամարկղային  մեքենաների  կանոնների խախտման թվով 6 դեպք, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության 1 փաստ, վարձու աշխատողի չձևակերպման 5 դեպք, որոնց արդյունքում հաշվարկվել են համապատասխանաբար  750.0  հազ. դր, 2225.5 հազ. դր  և  750.0 հազ. դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2018թ.-ի հունվար-մայիս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 221.5 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է  29.4 մլն դրամով կամ 15.4 % -ով: 


2018 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2018 թվականի առաջին չորս ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 86 ստուգում, որից 71-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 132.1 մլն դրամ:
Ապրիլ ամսում բացահայտվել է վարձու աշխատողի չձևակերպման և ելակետային  տվյալների  և դրանց ուղղիչ գործակիցների թերհայտարարագրման 1-ական փաստ, որի արդյունքում հաշվարկվել է համապատասխանաբար 60.0  հազ. դր  և  7.2 հազ. դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2018թ.-ի հունվար-ապրիլ ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 119.0 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  նվազել  է 4.6 մլն դրամով կամ 3.9 % -ով: 


2018 թվականի առաջին եռամսյակում կատարված ստուգումների  վիճակագրություն

2018 թվականի առաջին եռամսյակում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 58 ստուգում, որից 48-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 99.7 մլն դրամ:
Մարտ ամսում իրականացվել է ելակետային  տվյալների  և դրանց ուղղիչ գործակիցների ճշտության 2 ստուգում, որով հաշվարկվել է 175.6 հազ.դրամ:  Հաշվետու ամսում բացահայտվել է նաև ապօրինի գործունեության ծավալման 2 փաստ և ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաների գրանցումների խախտման 1 դեպք, որոնցով հաշվարկվել են համապատասխանաբար 210.0  և  667.0  հազ. դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2018թ.-ի առաջին եռամսյակում բյուջե է մուտքագրվել 101.9 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է  28.9 մլն դրամով   կամ   39.6 % -ով:


2018 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2018 թվականի հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 27 ստուգում, որից 23-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 53.7 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2018թ.-ի հունվար-փետրվար ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 23.6 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է  15.0 մլն դրամով  կամ 63.6 %-ով:  


2018 թվականի հունվար ամսում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2018 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 11 ստուգում, որից 10-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են շուրջ 33.1 մլն դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2018թ.-ի հունվար ամսում բյուջե է մուտքագրվել 11.9 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել  է  5.5 մլն դրամով կամ 86.0 % -ով:


2017 թվականին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2017 թվականին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 502 ստուգում, որից 281-ը` բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված  գումարները  ընդհանուր  կազմել  են 574.7 մլն դրամ, բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ հայտնաբերված գումարները՝ 498.1 մլն դրամ:
Դեկտեմբեր ամսում բացահայտվել է հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման, վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չձևակերպելու 5-ական դեպքեր, որոնցով հաշվարկվել են  համապատասխանաբար 675.0 հազ. դրամ և 600.0 հազ. դրամ: Հաշվետու ամսում իրականացվել է նաև առաքվող, տրամադրվող, տեղափոխվող կամ վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների ու դրանց գների գրանցման, պատրաստի արտադրանքի, ապրանքների մնացորդի, հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման ճշտության թվով 4 ստուգում, հաշվարկվել  5192.2 հազ. դրամ գումար:  
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում  կատարված  ստուգումների  արդյունքներով  2017թ.-ին բյուջե է մուտքագրվել 474.1 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  նվազել է  31.6 մլն դրամով   կամ   6.2 % -ով:


2017 թվականի հունվար-նոյեմբեր  ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2017 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 444 ստուգում, որից 240-ը բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված  գումարները  ընդհանուր  կազմել  են 522.9 մլն դրամ, որից բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ` 453.2 մլն դրամ:
Նոյեմբեր ամսում իրականացվել է ելակետային  տվյալների  և դրանց ուղղիչ գործակիցների ճշտության 2 ստուգում, բացահայտվել ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաների գրանցումների խախտման, պակասորդի հայտնաբերման և հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման 21 դեպքեր, որոնցով հաշվարկվել են  համապատասխանաբար 24.8 հազ. դրամ  և  5882.7  հազ. դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2017թ. առաջին տասնմեկ ամիսների ընթացքում  բյուջե է մուտքագրվել 423.9 մլն դրամ, որը նախորդ  տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է 62.3 մլն դրամով կամ 17.2 % -ով:  


2017 թվականի հունվար-հոկտեմբեր  ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն
2017 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 397 ստուգում, որից 217-ը բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները  ընդհանուր  կազմել  են 507.0 մլն դրամ, որից բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ` 443.2 մլն դրամ:
Հոկտեմբեր ամսում բացահայտվել է ապօրինի գործունեության ծավալման 1 փաստ և ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաների գրանցումների խախտման և պակասորդի հայտնաբերման 6 դեպքեր,  որոնցով հաշվարկվել են համապատասխանաբար 100.0 և 1557.6 հազ. դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2017թ. առաջին տասը ամիսների ընթացքում  բյուջե է մուտքագրվել 386.0 մլն դրամ, որը նախորդ  տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 42.9 մլն դրամով կամ 12.5 % -ով:


2017 թվականի հունվար-սեպտեմբեր  ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2017 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 362 ստուգում, որից 190-ը բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները  ընդհանուր  կազմել  են 461.9 մլն դրամ, որից բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԱՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ` 399.7 մլն դրամ:
Սեպտեմբեր ամսում բացահայտվել է ապօրինի գործունեության ծավալման 1 փաստ և հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման 1 դեպք,  հաշվարկվել  համապատասխանաբար 100.0 և 75.0 հազ. դրամ:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2017թ. առաջին ինը ամիսների ընթացքում  բյուջե է մուտքագրվել 364.9 մլն դրամ, որը նախորդ  տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 112.3 մլն դրամով կամ 44.5 % -ով:


2017 թվականի հունվար-օգոստոս  ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2017 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 333 ստուգում, որից 164-ը բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված  գումարները  ընդհանուր  կազմել  են 385.3 մլն դրամ, որից բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ` 324.3 մլն դրամ:
Օգոստոս ամսում բացահայտվել է ապօրինի գործունեության ծավալման 1 փաստ և կատարվել է ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ  գործակիցների կիրառման ճշտության թվով 1 ստուգում,  հաշվարկվել  համապատասխանաբար 100.0 և 98.2 հազ. դրամ:
 Հաշվետու ամսում կատարվել է հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման կանոնների  պահպանման ճշտության 28 ստուգում` հայտնաբերելով ՀԴՄ-ի չտեղադրման թվով 1 և շահագործման կանոնների  խախտման թվով 5 դեպք, որով առաջադրվել է  525.0  հազ. դրամի  չափով տուգանք:   
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2017թ. առաջին ութ ամիսների ընթացքում բյուջե է մուտքագրվել 296.9 մլն դրամ, որը նախորդ  տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 70.4 մլն դրամով կամ 31.1 % -ով:


2017 թվականի հունվար-հուլիս  ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2017 թվականի հունվար-հուլիս ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 278 ստուգում, որից 142-ը բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված  գումարները  ընդհանուր  կազմել  են 322.8 մլն դրամ, որից բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ` 262.5 մլն. դրամ:
Հուլիս ամսում բացահայտվել է ապօրինի գործունեության ծավալման 1 փաստ և կատարվել է ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ  գործակիցների կիրառման ճշտության թվով 1 ստուգում.  արդյունքում հաշվարկվել է համապատասխանաբար 26299.0 և 42.9 հազ. դրամ:
 Հաշվետու  ամսում կատարվել է հսկիչ-դրամարկղային  մեքենաների  կիրառման կանոնների  պահպանման ճշտության 15 ստուգում, որով  առաջադրվել է 1125  հազ. դրամի  չափով տուգանք:  
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2017թ. առաջին յոթ ամիսների ընթացքում  բյուջե է մուտքագրվել 245.1 մլն. դրամ, որը նախորդ  տարվա նույն  ժամանակահատվածի համեմատ  աճել է 36 մլն. դրամով կամ 17.2 % -ով:


2017 թվականի 1-ին կիսամյակում  կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2017 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 232 ստուգում, որից 117-ը բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված ընդհանուր գումարները  կազմել  են 269.0 մլն դրամ, որից բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ` 236.6 մլն դրամ:
Հունիս ամսին բացահայտվել է վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր  չձևակերպելու  (առանց գրավոր պայմանագրի և (կամ) առանց գրանցման հայտի ներկայացման  աշխատող պահելու դեպքեր)  թվով  38 և   ելակետային տվյալների ու ուղղիչ գործակիցների թերհայտարարագրման 2 փաստեր,  որոնց արդյունքում հաշվարկվել են համապատասխանաբար 3360.0 հազ. դրամ   և  100.0 հազ. դրամ պարտավորություններ:
Կատարվել է նաև հսկիչ-դրամարկղային  մեքենաների  կիրառման կանոնների  պահպանման ճշտության 11 ստուգում, որով  առաջադրվել է 900.0  հազ. դրամի  չափով տուգանք, ընդ որում 1 տնտեսավարող  սուբյեկտի  մոտ  խախտումն  արձանագրվել է մեկ տարվա ընթացքում  երկրորդ անգամ և գործունեությունը  կասեցվել է 5 օրով:
Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2017թ. առաջին կիսամյակում  բյուջե է մուտքագրվել  214.3  մլն. դրամ,  որը    նախորդ  տարվա   նույն  ժամանակահատվածի  ցուցանիշը գերազանցում է   66.9 մլն. դրամով   կամ   45.4 % -ով:


2017 թվականի հունվար-մայիս  ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2017 թվականի հինգ ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 156 ստուգում, որից 94-ը բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված գումարները  ընդհանուր կազմել  են 233.9 մլն դրամ, որից բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ` 205.8 մլն դրամ: Մայիս ամսին բացահայտվել է վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր  չձևակերպելու  (առանց անհատական իրավական ակտի և (կամ) գրավոր պայմանագրի և (կամ) առանց գրանցման հայտի ներկայացման  աշխատող պահելու դեպքերի բացահայտմանն ուղղված)  թվով  6  փաստ և ապօրինի  գործունեության  ծավալման  2 փաստ,  որոնց արդյունքում հաշվարկվել են համապատասխանաբար 360.0 հազ. դրամ   և  200.0 հազ. դրամ:  Հաշվետու  ամսում կատարվել է հսկիչ-դրամարկղային  մեքենաների  կիրառման կանոնների  պահպանման ճշտության 28 ստուգում, որով  առաջադրվել է 2250.0  հազ. դրամի  չափով տուգանք, ընդ որում թվով 2 տնտեսավարող  սուբյեկտի  մոտ  խախտումն  արձանագրվել է մեկ տարվա ընթացքում  երկրորդ անգամ. արդյունքում մեկ տնտեսավարող սուբյեկտի մասով կիրառվել է լրացուցիչ տուգանք 150.0 հազ. դրամի չափով, իսկ մյուսի  գործունեությունը ենթակա է   կասեցման 5 օրով:  Մայիս  ամսին  իրականացվել  են  ելակետային  տվյալների  և  դրանց ուղղիչ  գործակիցների   կիրառման   ճշտության 12 ստուգում, որով հաշվարկվել է 1231.0 հազ. դրամ հարկային պարտավորություն: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2017թ. հունվար-մայիս  ամիսներին  բյուջե է մուտքագրվել  192.0  մլն. դրամ,  որը    նախորդ  տարվա   նույն  ժամանակահատվածի  համեմատ  աճել է  54.7 մլն. դրամով   կամ   39.8 % -ով:


2017 թվականի հունվար-ապրիլ  ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2017 թվականի չորս ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 76 ստուգում, որից 63-ը բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության: Ստուգումներով առաջադրված  գումարները  ընդհանուր  կազմել  են  170.1 մլն. դրամ, որից  բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ` 146.2  մլն. դրամ: Ապրիլ ամսին բացահայտվել է վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր  չձևակերպելու  (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 1 փաստ և ապօրինի  գործունեության ծավալման 1 փաստ, որոնց արդյունքում հաշվարկվել են համապատասխանաբար 180.0 հազ. դրամ և 100.0 հազ. դրամ: Հաշվետու ամսում հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կիրառման կանոնների խախտման համար թվով 1 տնտեսվարող սուբյեկտ տուգանվել է 75.0 հազ. դրամի չափով: Ապրիլ ամսին իրականացվել  են ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ գործակիցների կիրառման ճշտության  3 ստուգում, որով հաշվարկվել է 270.3 հազ. դրամ հարկային պարտավորություն: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով 2017թ. հունվար-ապրիլ ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 123.6 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 1.1 մլն դրամով:


2017 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2017 թվականի երեք ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 49 ստուգում, որից 43-ը բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված  գումարները  ընդհանուր  կազմել  են  129.7 մլն դրամ, որից  բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ` 119.6  մլն դրամ: Մարտ ամսին բացահայտվել է վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ)  գրավոր  պայմանագրի  բացակայության)  թվով  1  փաստ,  որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 60.0 հազ. դրամ հարկային պարտավորություն: Հաշվետու ամսում հայտնաբերվել է հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի չտեղադրման 1 դեպք, որի համար կիրառվել է 150.0 հազ. դրամի չափով տուգանք: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով 2017թ. հունվար-մարտ ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել  73.0 մլն դրամ,  որը  նախորդ  տարվա   նույն  ժամանակահատվածի  համեմատ աճել է 38.2 մլն դրամով:


2017 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2017 թվականի երկու ամիսների ընթացքում  հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 23 ստուգում, որից 20-ը բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված  գումարները  ընդհանուր  կազմել  են  27.2 մլն դրամ, որից  բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ` 26.8  մլն դրամ: Փետրվար ամսին բացահայտվել է վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 1 փաստ, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 120.0 հազ. դրամ հարկային պարտավորություն: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2017թ. հունվար-փետրվար  ամիսներին  բյուջե է մուտքագրվել  38.6 մլն.դրամ, որը նախորդ  տարվա նույն  ժամանակահատվածի  համեմատ աճել է 16.2 մլն. դրամով:


2017 թվականի հունվար ամսում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2017 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում  հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 3 ստուգում, որից 2-ը բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 2748.1 հազ. դրամ, որից բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ` 2501.1  հազ. դրամ: Բացահայտվել է  թվով  1 ապօրինի  գործունեության  ծավալման  փաստ,  որով  առաջադրվել է 247.0 հազ. դրամ տուգանք: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով 2017թ. հունվար  ամսում  բյուջե է մուտքագրվել  6372.2 հազ. դրամ,  որը  կազմում   է  նախորդ  տարվա   նույն  ժամանակահատվածի  72.3 %-ը:


2016 թվականին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2016 թվականի  ընթացքում  հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 391 ստուգում, որից 243-ը բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված  գումարները  ընդհանուր կազմել են  556.7 մլն դրամ,  որից  բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության  առանձին  պահանջների  ճշտության  ստուգմամբ` 534.8 մլն դրամ:  Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով 2016 թվականին  բյուջե է  մուտքագրվել  505.7 մլն դրամ,  որը  կազմում   է  նախորդ  տարվա   նույն  ժամանակահատվածի  33.0 %-ը:


2016 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն
2016 թվականի տասնմեկ ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 368 ստուգում, որից 201-ը բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 508.5 մլն դրամ, որից  բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության  առանձին  պահանջների  ճշտության  ստուգմամբ` 486.6 մլն դրամ:  Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով 2016թ. հունվար-նոյեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 361.6 մլն դրամ, որը կազմում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 51.0 %-ը:


2016 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն
2016 թվականի տասը ամիսների ընթացքում  հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 335 ստուգում, որից 171-ը բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 483.3 մլն դրամ, որից  բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության  առանձին  պահանջների  ճշտության  ստուգմամբ` 461.8 մլն դրամ:  Հոկտեմբեր ամսին բացահայտվել է  թվով  4 ապօրինի  գործունեության  ծավալման  փաստ,  որով  առաջադրվել է ընդհանուր 700.0 հազ. դրամ  տուգանք: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով 2016թ  հունվար–հոկտեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 343.1 մլն դրամ, որը  կազմում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 50.8%-ը:


2016 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն
2016 թվականի ինը ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 299 ստուգում, որից 142-ը բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 353.3 մլն դրամ, որից  բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության  առանձին  պահանջների  ճշտության  ստուգմամբ` 332.4 մլն դրամ:  Սեպտեմբեր  ամսին բացահայտվել է  թվով  11 ապօրինի  գործունեության  ծավալման  փաստ,  որով  առաջադրվել է ընդհանուր 1100.0 հազ. դրամ  տուգանք: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2016թ  հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել   252.5 մլն դրամ, որը կազմում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի  43.3%-ը:


2016 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2016 թվականի ութ ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 263 ստուգում, որից 118-ը բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 309.2 մլն դրամ, որից բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ առաջադրված գումարները` 289.5 մլն դրամ: Օգոստոս ամսին բացահայտվել է թվով 7 ապօրինի  գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է ընդհանուր 700.0 հազ. դրամ տուգանք: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով 2016թ հունվար-օգոստոս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 226.5 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված գումարները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել 186.0 մլն դրամով:


2016 թվականի 1-ին կիսամյակում  կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2016 թվականի յոթ ամիսների ընթացքում  հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 227 ստուգում, որից 94-ը բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 280.5 մլն դրամ, որից բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ առաջադրված գումարները` 261.5 մլն դրամ: Հուլիս  ամսին բացահայտվել է թվով 3 ապօրինի  գործունեության  ծավալման  փաստ,  որով  առաջադրվել է ընդհանուր 632.0 հազ. դրամ տուգանք: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2016թ հունվար-հուլիս ամիսներին  բյուջե է մուտքագրվել  209.0  մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի  համեմատ աճել է  53.2 մլն դրամով:


2016 թվականի 1-ին կիսամյակում  կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2016 թվականի վեց ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 198 ստուգում, որից 71-ը բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 217.7 մլն դրամ,  որից  բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի  կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ առաջադրված գումարները` 199.6 մլն դրամ: Հունիս ամսին բացահայտվել է թվով 1 ապօրինի և թվով 1 օրենքով արգելված գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է ընդհանուր 665.9 հազ. դրամ տուգանք: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով 2016թ հունվար-հունիս ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 147.4 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված գումարները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 16.6 մլն դրամով:


2016 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2016 թվականի հինգ ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 173 ստուգում, որից 52-ը բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 193.6 մլն դրամ, որից բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ առաջադրված գումարները` 176.5 մլն դրամ: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2016թ  հունվար-մայիս ամիսներին  բյուջե է մուտքագրվել  137.3 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված գումարները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 33.8 մլն դրամով:


2016 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն


2016 թվականի չորս ամիսների ընթացքում  հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 168 ստուգում, որից 48-ը բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 192.8 մլն դրամ, որից բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ առաջադրված գումարները` 175.6 մլն դրամ:  Ապրիլ  ամսին բացահայտվել է վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 1 փաստ, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 60.0 հազ. դրամ հարկային պարտավորություն: Կատարվել  են  ապրանքների  մնացորդի  ճշտության և հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների ճշտության 1 ստուգում, որով առաջադրվել է համապատասխանաբար 967.5  հազ. դրամի և 75.0 հազ. դրամի տուգանք: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով 2016թ  հունվար-ապրիլ ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել 124.8 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված գումարները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի  համեմատ աճել է  40.2 մլն դրամով:


2016 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2016 թվականի երեք ամիսների ընթացքում  հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 161 ստուգում, որից 44-ը բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 180.8 մլն դրամ, որից բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ առաջադրված գումարները`164.7 մլն դրամ:  Մարտ  ամսին բացահայտվել է վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 2 փաստ, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 120.0 հազ. դրամ հարկային պարտավորություն  և հայտնաբերվել է 1 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 100.0 հազ.  դրամ տուգանք: Կատարվել  են  ապրանքների  գրանցման  գների  8, մնացորդի  ճշտության  11  և  հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների  շահագործման կանոնների ճշտության  19  ստուգում, որով առաջադրվել է համապատասխանաբար  3834.9  հազ. դրամի, 4716.6  հազ. դրամի և 1125.0 հազ. դրամի տուգանք: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2016թ  հունվար–մարտ ամիսներին  բյուջե է մուտքագրվել  35767.0  հազ. դրամ, որը կազմում է նախորդ տարվա  նույն  ժամանակահատվածի  50.6 տոկոսը:


2016 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2016 թվականի երկու ամիսների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 92 ստուգում, որից 19-ը բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են  72162.4 հազ. դրամ, որից բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ  առաջադրված գումարները` 66782.4 հազ. դրամ: Փետրվար ամսին բացահայտվել է վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 3 փաստ, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 240.0 հազ. դրամ հարկային պարտավորություն: Կատարվել  են  հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների ճշտության 62 ստուգում, որով առաջադրվել է համապատասխանաբար 4650.0 հազ. դրամի տուգանք: Թվով 40 սուբյեկտների մոտ խախտումներ են հայտնաբերվել տարվա ընթացքում առաջին անգամ, 6 սուբյեկտների  մոտ` երկրորդ  անգամ, ընդ  որում  2-ի նկատմամբ կիրառվել է լրացուցիչ տուգանք, 4-ի մասով` գործունեությունը   կասեցվել` 5 օրով, իսկ 2 սուբյեկտների մոտ խախտումներ են հայտնաբերվել   տարվա ընթացքում երրորդ անգամ և գործունեությունը կասեցվել` 10 օրով: Հայտնաբերվել է թվով 1 առանց ՀԴՄ տեղադրման գործունեության իրականացում:    Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով 2016թ. հունվար–փետրվար ամիսներին բյուջե է մուտքագրվել  22408.6 հազ. դրամ, որը կազմում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի  59.7 տոկոսը:


2016 թվականի հունվար ամսում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2016 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում  հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 9 ստուգում, որից 2-ը բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 3876.6 հազ. դրամ,որից բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ առաջադրված գումարները  կազմել են 3515.6  հազ. դրամ: Բացահայտվել է վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 4 փաստ, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 360.0 հազ.դրամ հարկային պարտավորություն: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2016թ  հունվար ամսում  բյուջե է մուտքագրվել  8814.6 հազ.դրամ:


2015 թվականին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2015 թվականին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 298 ստուգում, որից 205-ը բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 996.9 մլն դրամ,որից բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ առաջադրված գումարները  կազմել են 977.6  մլն դրամ:  Դեկտեմբեր  ամսին բացահայտվել է վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 7 փաստ, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 480.0 հազ.դրամ հարկային պարտավորություն: Կատարվել  են  ապրանքների  գրանցման  գների  ու  մնացորդի  ճշտության  3 ստուգում և հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների ճշտության  4 ստուգում, որով առաջադրվել է համապատասխանաբար  421.0  հազ.դրամի  և 525.0  հազ.դրամի տուգանք: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2015 թվականին բյուջե է մուտքագրվել  1528.4 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 414.1 մլն. դրամով:


2015 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2015 թվականի տասնմեկ ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են թվով 260 ստուգում, որից 173-ը բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգում: Ստուգումներով առաջադրված գումարները ընդհանուր կազմել են 532.4 մլն դրամ, որից բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության ստուգմամբ առաջադրված գումարները  կազմել են 514.9 մլն դրամ:  Նոյեմբեր  ամսին բացահայտվել է վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 2 փաստ, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 120.0 հազ.դրամ հարկային պարտավորություն և հայտնաբերվել է 2 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 200.0 հազ. դրամ տուգանք: Կատարվել  են  ապրանքների  գրանցման  գների  ու  մնացորդի  ճշտության  8 ստուգում և հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների ճշտության  8 ստուգում, որով առաջադրվել է համապատասխանաբար  5629.5  հազ.դրամի և 600.0 հազ. դրամի տուգանք: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2015թ  հունվար–նոյեմբեր ամիսներին  բյուջե է մուտքագրվել  709.0 մլն դրամ:


2015 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2015 թվականի տասը ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության 147 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   459.4 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումներով լրացուցիչ հաշվարկված գումարները նվազել  է  593.8  մլն դրամով: Հոկտեմբեր  ամսին բացահայտվել է վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 17 փաստ, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 1140.0 հազ.դրամ հարկային պարտավորություն և հայտնաբերվել է 2 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 200.0 հազ. դրամ տուգանք:Կատարվել են  ապրանքների գրանցման գների  ու  մնացորդի  ճշտության  4 ստուգում և հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների ճշտության  3 ստուգում, որով առաջադրվել է համապատասխանաբար 2717.2 հազ.դրամի և 225.0 հազ.դրամի տուգանք:   Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2015թ  հունվար–հոկտեմբեր ամիսներին  բյուջե է մուտքագրվել  675.7 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 266.0 հազ. դրամով:


2015 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2015 թվականի ինը ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության 118 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 293.2 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումներով լրացուցիչ հաշվարկված գումարները նվազել  է 676.4 մլն դրամով: Սեպտեմբեր ամսին հայտնաբերվել է 1 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 100.0 հազ. դրամ տուգանք: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2015թ  հունվար–սեպտեմբեր ամիսներին  բյուջե է մուտքագրվել 523.2 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված գումարները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 134.3 մլն դրամով:


2015 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2015 թվականի ութ ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության 97 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   259.8 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումներով լրացուցիչ հաշվարկված գումարները նվազել  է 477.2 մլն դրամով: Օգոստոս ամսին բացահայտվել է վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 1 փաստ, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 60.0 հազ. դրամ հարկային պարտավորություն: Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված ստուգումների արդյունքներով  2015թ հունվար –օգոստոս ամիսներին  բյուջե է մուտքագրվել 412.4 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 74.2 մլն դրամով:


2015 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2015 թվականի յոթ ամիսներին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության 79 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 246.0 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը աճել է 2-ով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները նվազել 139.0 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 1 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 100.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում բացահայտվել է վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 2 փաստ, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 120.0 հազ.դրամ հարկային պարտավորություն:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 11 ստուգում, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 825.0 հազ. դրամ տուգանք:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 155.9 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են  մոտ 2.0 անգամ կամ 162.2 մլն դրամով:


2015 թվականի առաջին կիսամյակում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2015 թվականի առաջին կիսամյակում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության 60 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   192.2 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 8-ով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները նվազել 179.2 մլն դրամով:  Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 1.7 անգամ:
Հայտնաբերվել է 1 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 100.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում բացահայտվել է աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 2 փաստ:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 10 ստուգում, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 750.0 հազ. դրամ տուգանք:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 131.1 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են  ավելի քան  2.3 անգամ  կամ 172.0 մլն դրամով:


2015 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2015 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության 49 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   159.2 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 1-ով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները նվազել 187.3 մլն դրամով:  Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ նվազել է ավելի քան 2.1 անգամ:
Հայտնաբերվել է 1 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 100.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում բացահայտվել է աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 2 փաստ:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 1 ստուգում, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 75.0 հազ. դրամ տուգանք:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 103.5 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են  ավելի քան  1.6 անգամ  կամ 63.9 մլն դրամով:


2015 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2015 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության 43 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   142.8 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը աճել է 3-ով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները նվազել 164.1 մլն դրամով:  Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ նվազել է ավելի քան 2.3 անգամ:
Հայտնաբերվել է 1 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 100.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում բացահայտվել է աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 2 փաստ:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 1 ստուգում, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 75.0 հազ. դրամ տուգանք:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 84.6 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են  ավելի քան  1.8 անգամ  կամ 68.5 մլն դրամով:


2015 թվականի առաջին եռամսյակում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2015 թվականի առաջին եռամսյակում ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ԼՂՀ օրենսդրության առանձին պահանջների ճշտության 37 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   137.8 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը աճել է 10-ով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները նվազել 8.8 մլն դրամով:  Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ նվազել է ավելի քան 1.4 անգամ:
Հայտնաբերվել է 1 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 100.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում բացահայտվել է աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 2 փաստ:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 1 ստուգում, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 75.0 հազ. դրամ տուգանք:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 70.5 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են  ավելի քան  1.8 անգամ  կամ 57.7 մլն դրամով:


2015 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2015 թվականի առաջին երկու ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 18 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   28.3 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 14-ով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները`  91.9 մլն դրամով:  Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ նվազել  է 2.4  անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 37.3 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են  ավելի քան  2.2 անգամ  կամ 46.3 մլն դրամով:


2015 թվականի հունվար ամսում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2015 թվականի հունվար ամսում ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են թվով 4 բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   ավելի քան 9.0 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 13 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները՝ 16.2 մլն դրամով:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 28.4 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել  են  շուրջ 1.5 անգամ  կամ 9.2 մլն դրամով:


2014 թվականին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2014 թվականին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 291 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են  ավելի քան 1 մլրդ  223 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 73 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարներն աճել են 225 մլն դրամով:
Ընդ որում, հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվել է թվով 203 բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում, որոնցով հայտնաբերված գումարները կազմել ավելի քան 1 մլրդ  208 մլն դրամ:
Հայտնաբերվել է 7 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 961.1 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում բացահայտվել է աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 3 փաստ:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 48 ստուգում, որի արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 3750.0 հազ. դրամ տուգանք:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել ավելի քան 1 մլրդ 114 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են 8.4 տոկոսով  կամ 86.3 մլն դրամով:


2014 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2014 թվականի տասնմեկ ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 226 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   1109.3 մլն դրամ:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվել է թվով 159 բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում, որոնցով հայտնաբերված գումարները կազմել են  1096.9 մլն դրամ: Ընդ որում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումնեի թիվը նվազել է 3-ով, իսկ լրացուցիչ առաջադրված գումարները աճել են 225.2 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 6 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 859.8 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում բացահայտվել է աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 2 փաստ:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 33 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս  է 49 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 2625.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 6150.0 հազար դրամի դիմաց:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 607.0 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս  են  ավելի քան 1.4 անգամ  կամ 272.1 մլն դրամով:


2014 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2014 թվականի առաջին տասն ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 190 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են  1064.2 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 98 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները աճել` 665.9 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է ավելի քան 2.7 անգամ:
Հայտնաբերվել է 6 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 859.8 հազ. դրամ տուգանք:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 23 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 55 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 1800.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 5850.0 հազ. դրամի դիմաց:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 409.7 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս են շուրջ 1.4 անգամ  կամ 162.1 մլն դրամով:


2014 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2014 թվականի առաջին ինն ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 166 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են  980.0 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 57 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները աճել` 629.2 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է ավելի քան 3.7 անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 388.9 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս են շուրջ 1.3 անգամ  կամ 111.1 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 5 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 737.5 հազ. դրամ տուգանք:  
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 22 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 12 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 1725.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 3150.0 հազ. դրամի դիմաց:


2014 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն
2014 թվականի ութ ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 144 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   747.2 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 62-ով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները աճել են 411.6 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է 3.2 անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 338.2 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս են ավելի քան 1.4  անգամ կամ 142.1 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 4 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 400.0 հազ. դրամ տուգանք:  
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 20 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 9 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 1.5 մլն դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 2.6 մլն դրամի դիմաց:


2014 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2014 թվականի յոթ ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 117 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   393.6 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է  67-ով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարներն աճել են 76.5 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է 1.7  անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 318.1 մլն դրամ:
Հայտնաբերվել է 3 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 300.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 18 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 5 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 1350.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 2250.0 հազ. դրամի դիմաց:


2014 թվականի առաջին կիսամյակում կատարված ստուգումների վիճակագրություն
2014 թվականի առաջին կիսամյակում ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 109 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   380.4 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 26-ով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները ավելացել են 160.4 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է ավելի քան 2.3  անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 303.2 մլն դրամ:
Հայտնաբերվել է 3 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 300.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 18 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ ավել է 16 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 1350.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 225.0 հազ. դրամի դիմաց:


2014 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2014 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 74 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   352.5 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 34 -ով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները աճել են 177.9 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է մոտ 3  անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից)  բյուջե է մուտքագրվել 167.5 մլն դրամ:
Հայտնաբերվել է 3 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 300.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 5 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ ավել  է 4 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 375.0 հազ. դրամ տուգանք`  նախորդ տարվա 75.0 հազ. դրամի դիմաց:


2014 թվականի չորս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2014 թվականի չորս ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայությանկողմից իրականացվել են 58 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   312.5 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 17 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները աճել են` 161.4 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է ավելի քան 2.6  անգամ:Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 153.2 մլն դրամ:
Հայտնաբերվել է 3 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 300.0 հազ. դրամ տուգանք: 
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 2 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ ավել  է 1 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 150.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 75.0 հազ. դրամի դիմաց:

 


2014 թվականի առաջին եռամսյակում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2014 թվականի առաջին եռամսյակում ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 40 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   151.9 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 22-ով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` աճել 8.2 մլն դրամով:  Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է ավելի քան 1.6 անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 128.2 մլն դրամ: Հայտնաբերվել է  ապօրինի գործունեության ծավալման 2 փաստ, որով առաջադրվել է 0.2 մլն դրամ տուգանք:

2014 թվականի հունվար-փետրվար  ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2014 թվականի առաջին երկու ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 32 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   120.2 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 6-ով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` աճել 83.0 մլն դրամով:  Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է 3.8  անգամ: Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 83.6 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել են  ավելի քան  2.1 անգամ  կամ 44.1 մլն դրամով:


2014 թվականի հունվար ամսում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2014 թվականի հունվար ամսում ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 17 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   25.2 մլն դրամ:
Ընդ որում, հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվել է թվով 7 բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում, որոնցով հայտնաբերված գումարները կազմել են  24.4 մլն դրամ:
Հայտնաբերվել է 2 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 200.0 հազ. դրամ տուգանք:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 19.2 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել  են  ավելի քան 1.7 անգամ  կամ 7.9 մլն դրամով: 


2013 թվականին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2013 թվականին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 364 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   998.0 մլն դրամ:
Ընդ որում,
հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվել է թվով 178 բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում, որոնցով հայտնաբերված գումարները կազմել են  979.8 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգումների թիվը նվազել է 2 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարներն աճել են 128.3 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 8 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 1215.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում բացահայտվել է աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 22 փաստ:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 83 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 14 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 6225.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 8925.0 հազար դրամի դիմաց:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 1027.7 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել են ավելի քան 1.2 անգամ  կամ 199.6 մլն դրամով:


2013 թվականի առաջին տասնմեկ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2013 թվականի տասնմեկ ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 338 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   888.5 մլն դրամ:
Ընդ որում,
հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվել է թվով 162 բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում, որոնցով հայտնաբերված գումարները կազմել են  871.7 մլն դրամ:
Հայտնաբերվել է 7 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 1045.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում բացահայտվել է աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 22 փաստ:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 82 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս  է 13 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 6150 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 8775.0 հազար դրամի դիմաց:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 879.1 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել  են  ավելի քան 1.2 անգամ  կամ 160.2 մլն դրամով:


2013 թվականի առաջին տասն ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2013 թվականի առաջին տասն ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 288 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   398.4 մլն դրամ: Ընդ որում, հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվել է թվով 134 բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում, որոնցով հայտնաբերված գումարները կազմել են  384.6 մլն դրամ:
Հ
այտնաբերվել է 7 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 1045.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում բացահայտվել է աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) թվով 22 փաստ:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 78 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ ավել է 7 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 5850.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 6450.0 հազար դրամի դիմաց:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 571.8 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս են շուրջ 1.2 անգամ  կամ 106.4 մլն դրամով:


2013 թվականի առաջին ինն ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2013 թվականի առաջին ինն ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 223 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են  350.8 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը աճել է 68 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները նվազել` 257.1 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 2.5 անգամ:
Կատարված
ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 500.0 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս են շուրջ 1.3 անգամ  կամ 163.2 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 6 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 885.0հազ. դրամ տուգանք
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 34 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 1 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 3150.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 3225.0 հազ. դրամի դիմաց:


2013 թվականի առաջին ութ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2013 թվականի առաջին ութ ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 206 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   335.6 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը աճել է 52 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները նվազել են` 267.4 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 2.4 անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 480.2 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս են շուրջ 1.3 անգամ  կամ 140.7 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 6 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 885.0հազ. դրամ տուգանք
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 29 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 6 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 2625.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 3225.0 հազ. դրամի դիմաց:


2013 թվականի առաջին յոթ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2013 թվականի առաջին յոթ ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 184 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   -317.1 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը աճել է 39 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները նվազել են` 231.4 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 2.2  անգամ:
Կատարված
ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 438.2 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս են շուրջ    0.6 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 5 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 725.0 հազ. դրամ տուգանք
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 23 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 10 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 2250.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 3075.0 հազ. դրամի դիմաց:


2013 թվականի առաջին կիսամյակում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2013 թվականի առաջին կիսամյակում ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 135 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   -220.0 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 6 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` 322.8 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 2.3  անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 351.1 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս են շուրջ 0.13 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 3 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 405.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 2 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 32 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 225.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 3075.0 հազ. դրամի դիմաց:


2013 թվականի առաջին հինգ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2013 թվականի առաջին հինգ ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 108 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   174.6 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 24 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` 309.4 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 2.3  անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 210.2 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս են շուրջ 1.5 անգամ  կամ 110.0 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 3 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 400.0 հազ. դրամ տուգանք:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 1 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 31 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 75.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 3.0 մլն դրամի դիմաց:


2013 թվականի առաջին չորս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2013 թվականի առաջին չորս ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 75 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   151.1 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 27 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` 84.9 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 1.1  անգամ:Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 198.0 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս են շուրջ 1.3 անգամ  կամ 69.6 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 2 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 245.0 հազ. դրամ տուգանք Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 1 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 21 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 75.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 2175.0 հազ. դրամի դիմաց:


2013 թվականի առաջին եռամսյակին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2013 թվականի առաջին եռամսյակին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 62 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 143.7 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 13 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` 53.2 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 1.1  անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 183.7 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են շուրջ 1.2 անգամ  կամ 40.8 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 2 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 245.0 հազ. դրամ տուգանք Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 1 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 20 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 75.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 2100.0 հազ. դրամի դիմաց:


2013 թվականի առաջին երկու ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2013 թվականի առաջին երկու ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 38 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   37.2 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը ավել է 2-ով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` նվազել են 101.9 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 3.9  անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 39.5 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս են շուրջ 4.2 անգամ  կամ 125.5 մլն դրամով: Հայտնաբերվել է 2 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 200.0 հազ. դրամ տուգանք:


2013 թվականի հունվար ամսում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2013 թվականի հունվար ամսում ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 10 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 12.8 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 6 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` 58.3 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 3.4  անգամ:
Կատարված
ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 11.2 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս են շուրջ 4.4 անգամ  կամ 38.3 մլն դրամով:


2012 թվականին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2012 թվականին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 336 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 910.4 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է մոտ 155 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` 22.3 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է 1.4  անգամ:
Կատարված
ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 828.1 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել են շուրջ 1.4 անգամ  կամ 260.1 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 3 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 1.8 մլն դրամ տուգանք:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 97 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 27 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 8.9 մլն դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 10.5 մլն դրամի դիմաց, ընդ որում, թվով 5  տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությունը կասեցվել է 5-ական օրով, 1 տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեությունը 10 օրով:


2012 թվականի տասնմեկ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2012 թվականի տասնմեկ ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 297 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 771.2 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է մոտ 153 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` 15.5 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է 1.6  անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 718.8 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված գումարները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել են շուրջ 1.5 անգամ  կամ 244.6 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 3 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 1.8 մլն դրամ տուգանք:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 95 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 28 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 8.8 մլն դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 10.4 մլն դրամի դիմաց, ընդ որում, թվով 5 տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությունը կասեցվել է 5-ական օրով, թվով 1 տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեությունը կասեցվել է 10 օրով :


2012 թվականի առաջին տասը ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2012 թվականի առաջին տասը ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 213 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են  619.9 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 191 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` 52.6 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 1.7անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 678.2 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել են շուրջ 1.6 անգամ  կամ 261.5 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 3 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 5.1 մլն դրամ, որից 3.3 մլն դրամ գումարը գանգատարկման հանձնաժողովի որոշմամբ նվազեցվել է: Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 76 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 29 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 6.9 մլն դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 8.85 մլն դրամի դիմաց, ընդ որում, 2-րդ և 3-րդ անգամ հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման կանոնների խախտումներ թույլ տալու համար թվով 2 տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությունը կասեցվել է համապատասխանաբար 5 և 10 օրերով:


2012 թվականի առաջին ինն ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2012 թվականի առաջին ինն ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 155 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 608.0 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 198 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` աճել  42.9 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է 2.4  անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 663.2 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել են շուրջ 1.8 անգամ  կամ 308.9 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 3 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 4.3 մլն դրամ տուգանք
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 35 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 44 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 3.2 մլն դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 7.8 մլն դրամի դիմաց, ընդ որում, թվով 1 տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեությունը կասեցվել է 5 օրով:


2012 թվականի առաջին ութ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2012 թվականի առաջին ութ ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 154 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   603.0 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 157 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` աճել 57.8 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է 2.2  անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 621.0 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել են շուրջ 1.9 անգամ  կամ 293.1 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 3 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 4.3 մլն դրամ տուգանք:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 35 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 24 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 3.2 մլն դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 5.7 մլն դրամի դիմաց, ընդ որում, թվով 1 տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեությունը կասեցվել է 5 օրով:

2012 թվականի առաջին կիսամյակում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2012 թվականի առաջին կիսամյակում ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 141 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 542.8 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 143 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարներն աճել են 22.7 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 2.1 անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 364.9 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված գումարները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել են շուրջ 1.7 անգամ կամ 150.4 մլն դրամով: 
Հայտնաբերվել է 3 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որոնցով առաջադրվել է 5.1 մլն դրամ տուգանք:  
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 33 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 21 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 3 մլն 75 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 5 մլն 250 հազ. դրամի դիմաց: Ընդ որում, թվով 1 տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեությունը կասեցվել է 5 օրով: 


2012 թվականի առաջին հինգ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն 

2012 թվականի առաջին հինգ ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 132 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   484.0 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 109  ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` 2.1 մլն դրամով: Ընդ որում, մեկ ստուգմամբ հաշվարկված միջին գումարը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է 1.8 անգամ:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 320.3 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել են շուրջ 1.7 անգամ  կամ 131.5 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 3 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 5.1 մլն դրամ տուգանք:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 32 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս  է 10 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 3.0 մլն դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 3.9 մլն դրամի դիմաց, ընդ որում, թվով 1 տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեությունը կասեցվել է 5 օրով:

2012 թվականի առաջին չորս ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2012 թվականի առաջին չորս ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 102 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են   236.0 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 76  ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` 225.1 մլն դրամով:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 267.6 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել են շուրջ 1.6 անգամ  կամ 107.6 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 2 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 1.0 մլն դրամ տուգանք:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 22 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ ավել է 4 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 2.1 մլն դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 1.7 մլն դրամի դիմաց, ընդ որում, թվով  1 տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեությունը կասեցվել է 5 օրով:


2012 թվականի առաջին եռամսյակում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2012 թվականի առաջին եռամսյակում ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 75 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 196.8 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 47 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` 195.0 մլն դրամով:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 224.5 մլն. դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել են շուրջ 1.6 անգամ կամ 91.5 մլն դրամով:
Հայտնաբերվել է 1 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 1.0 մլն դրամ տուգանք:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 21 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ ավել է 10 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 2.1 մլն դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 1.0 մլն դրամի դիմաց, ընդ որում, թվով 1 տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեությունը կասեցվել է 5 օրով:

2012 թվականի առաջին երկու ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2012 թվականի առաջին երկու ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 36 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են  139.1 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 28 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` աճել են 38.1 մլն դրամով:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 165 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված գումարները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել են շուրջ 2.9 անգամ  կամ 109.4 մլն դրամով:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 8 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 2 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 900 հազ. դրամ տուգանք:


2012 թվականի հունվար ամսում կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2012 թվականի հունվար ամսում ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 16 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 71.2 մլն դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 2 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` աճել են 9.7 մլն դրամով:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում`նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 49.6 մլն դրամ: Բյուջե մուտքագրված գումարները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել են շուրջ 2 անգամ կամ 25.6 մլն դրամով: 
2012 թվականի հունվար ամսում հայտնաբերվել է 1 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 1.06 մլն դրամ տուգանք:  
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 2 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 6 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 150.0 հազ. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 750.0 հազ. դրամի դիմաց:


2011 թվականին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2011 թվականին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 491 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 932.7 մլն. դրամ: Նախորդ տարվա համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 397 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` համապատասխանաբար 124.1 մլն. դրամով:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 567.9 մլն. դրամ: Բյուջե մուտքագրված գումարները նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 219.7 մլն. դրամով: 
2011 թվականին հայտնաբերվել է 28 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 2.4 մլն. դրամ տուգանք:  
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 124 ստուգում, որը նախորդ տարում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 102 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 10.5 մլն. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 12.9 մլն. դրամի դիմաց, ընդ որում, թվով 15 տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությունը կասեցվել է 5-ական օրով: 


2011 թվականի 11 ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2011 թվականի 11 ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 450 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 755.7 մլն. դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 289 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` 182.6 մլն. դրամով:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 474.2 մլն. դրամ: Բյուջե մուտքագրված գումարները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են շուրջ 1.3 անգամ կամ 153.6 մլն. դրամով:
2011 թվականի 11 ամիսներին հայտնաբերվել է 26 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 2.2 մլն. դրամ տուգանք:  
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 123 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 11 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 10.4 մլն. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 11.5 մլն. դրամի դիմաց, ընդ որում, թվով 15 տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությունը կասեցվել է 5-ական օրով:


2011 թվականի առաջին տասը ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2011 թվականի առաջին տասը ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 404 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 672.6 մլն. դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է մոտ 212  ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` համապատասխանաբար 175.3 մլն. դրամով:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 416.7 մլն. դրամ: Բյուջե մուտքագրված  գումարները նախորդ տարվա  նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են շուրջ 1.3 անգամ  կամ 157.2 մլն. դրամով:
2011 թվականի առաջին տասը ամիսներին հայտնաբերվել է 26 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 2.2 մլն. դրամ տուգանք:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 105 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ ավել է 14 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 8.8 մլն. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 7.7 մլն. դրամի դիմաց, ընդ որում, թվով 15 տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությունը կասեցվել է 5-ական օրով:

2011 թվականի առաջին ինն ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2011 թվականի առաջին ինն ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 353 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 565 մլն. դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 191 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` 205.9 մլն. դրամով:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 354 մլն. դրամ: Բյուջե մուտքագրված գումարները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է շուրջ 1.4 անգամ կամ 161 մլն. դրամով:
2011 թվականի առաջին ինն ամիսներին հայտնաբերվել է 26 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 1.9 մլն. դրամ տուգանք:  
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 80 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 4 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 8.8 մլն. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 6.9 մլն. դրամի դիմաց, ընդ որում, թվով 13 տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությունը կասեցվել է 5-ական օրով:


2011 թվականի առաջին ութ ամիսներին կատարված ստուգումների վիճակագրություն

2011 թվականի առաջին ութ ամիսներին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից իրականացվել են 311 ստուգում, որոնցով առաջադրված գումարները կազմել են 545.2 մլն. դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ստուգումների թիվը նվազել է 175 ստուգումով, իսկ լրացուցիչ հաշվարկված գումարները` աճել 103.1 մլն. դրամով:
Կատարված ստուգումների արդյունքներով (այդ թվում` նախորդ տարում կատարված ստուգումներից) բյուջե է մուտքագրվել 327.9 մլն. դրամ: Բյուջե մուտքագրված գումարները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են 1.2 անգամ կամ 84.7 մլն. դրամով: 
2011 թվականի առաջին ութ ամիսներին հայտնաբերվել է 22 ապօրինի գործունեության ծավալման փաստ, որով առաջադրվել է 1.8 մլն. դրամ տուգանք:  
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության ստուգումների մասով կատարվել է 59 ստուգում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ցուցանիշի համեմատ պակաս է 21 ստուգումով: Կատարված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ առաջադրվել է 5.7 մլն. դրամ տուգանք` նախորդ տարվա 6.7 մլն. դրամի դիմաց, ընդ որում, թվով 9 տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությունը կասեցվել է 5-ական օրով:


2011 թվականի առաջին կիսամյակին կատարված