TAX.NK.AM

ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
MAIN SECTIONS

30-30

(047) 94-86-20

ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐ
 

Գրանցման հայտ վարձու աշխատողի և պայմանագրային ֆիզիկական անձի անհատական տվյալների

Ամփոփ հաշվարկ եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի (ամսական)

Պարզեցված հաշվարկ եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի (ամսական)

Հաշվարկ տարեկան եկամուտների մասին

Դիմում վարկառուի վճարած եկամտային հարկի վերադարձի

Հայտարարություն «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9.1-ին հոդվածի 4.1-ին մասի պահանջները բավարարելու մասին

Հայտարարություն անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից եկամտային հարկի կանխավճարի եռամսյակային մեծությունը ինքնուրույն որոշելու մասին

Հայտարարագիր անհատ ձեռնարկատերերի կողմից տվյալ տարում հաշվարկ-հաշվետվությունները և այլ տեղեկությունները կիսամյակային ներկայացնելու համար
 
 

Հայտարարություն ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների վերաբերյալ

Հայտարարություն վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակցի վերաբերյալ

Հայտարարություն ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեության համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակիցների վերաբերյալ

Հայտարարություն ավտոկանգառների գործունեության համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակցի վերաբերյալ

Հայտարարություն արդյունագործական ձկնորսության գործունեության համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների վերաբերյալ

Հայտարարություն խաղատների գործունեության կազմակերպման համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալի վերաբերյալ

Հայտարարություն շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալների վերաբերյալ

Հայտարարություն համակարգչային խաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի վերաբերյալ

Հայտարարություն բիլիարդ խաղի կազմակերպման գործունեության համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի վերաբերյալ

Հայտարարություն վիճակախաղի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալի վերաբերյալ

Հայտարարություն բաղնիքների և ցնցուղարանների կազմակերպման ոլորտում հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի վերաբերյալ

Հայտարարություն ատամնաբուժական ծառայությունների մատուցման գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի վերաբերյալ

Հայտարարություն ատամնատեխնիկական ծառայությունների մատուցման գործունեության համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի վերաբերյալ

Հայտարարություն խանութների, կրպակների (տաղավարների) առևտրական գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների վերաբերյալ

Հայտարարություն առևտրի իրականացման վայրերում առևտրական գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի վերաբերյալ

Հայտարարություն ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեության համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի վերաբերյալ

Հայտարարություն «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ա» ենթակետով և 25.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» ենթակետով սահմանված սահմանային չափերի համապատասխան ցուցանիշների վերաբերյալ

Հայտարարություն «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» և «բ» ենթակետերով սահմանված սահմանային չափերի համապատասխան ցուցանիշների վերաբերյալ

Հայտարարություն հանրային սննդի ոլորտում հաստատագրված վճարների հաշվարկման ցուցանիշների սահմանային չափերի վերաբերյալ

Հայտարարություն ավտոտեխսպասարկման կայանների(կետերի) գործունեության համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ցուցանիշների սահմանային չափերի վերաբերյալ

Հայտարարություն մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի վերաբերյալ

Հայտարարություն մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպման գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի վերաբերյալ

Հայտարարություն մեխանիկական և էլեկտրական ավտոմեքենաների, հեծանիվների, անվաչմուշկների, սկուտերների, հիրոսկուտերների և հովերբորդների վարձույթի համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի վերաբերյալ

Տեղեկանք 10մ2 մակերեսից ոչ ավելի առևտրական տարածք ունեցող խանութների, կրպակների (տաղավարների) միջոցով սեփական արտադրության արտադրանքն ինքնուրույնաբար իրացնողների, դեղատների, գազի վաճառքի կետերի և մամուլի կրպակների ապրանքաշրջանառության համամասնությունների մասին

Տեղեկություններ ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնողների կողմից գազի ֆիզիկական ծավալների մասին

Հայտարարագիր առևտրի հարկ վճարող համարվելու համար

Հաշվարկ առևտրի հարկի

Հաշվարկ առևտրի հարկի (կիսամյակային հաշվարկ-հաշվետվություն ներկայացնող անհատ ձեռնարկատերերի համար)

Դիմում-հայտարարություն արտոնագրային վճար վճարող համարվելու համար (անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց համար)

Դիմում-հայտարարություն արտոնագրային վճար վճարող համարվելու համար (անհատ ձեռնարկատերերի համար)

Հաշվարկ-հաշվետվություն բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների (եռամսյակային)

Ռոյալթիի հաշվարկ-հաշվետվություն

Տեղեկություններ հաշվետու տարում կնքված, փոփոխված և լուծված պայմանագրերի վերաբերյալ

Հայտարարություն ռոյալթի վճարողի գործունեությունը որևէ օրվանից անորոշ կամ որոշակի ժամկետով դադարեցնելու և (կամ) գործունեությունը վերսկսելու մասին

Հաշվետվություն հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների

Հաշվետվություն հաշվարկված ու վճարված հարկերի և այլ պարտադիր վճարների վերաբերյալ

Հաշվետվություն հարկ վճարողի իրացման շրջանառության վերաբերյալ

Տեղեկանք Արցախի Հանրապետությունում գրանցված հարկ վճարողների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում առաքված (տրամադրված) պատրաստի արտադրանքի կամ ապրանքների համար դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ

Հաշվետվություն ըստ գործունեության իրականացման վայրերի ապրանքանյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ

Ապրանքների շրջանառության ֆիզիկական ծավալների վերաբերյալ հաշվետվություն

Տեղեկանք դրամական միջոցների հոսքի մասին

Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի մասին

Հաշվետվություն ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ (ամսական)

Հաշվետվություն ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ (եռամսյակային)

Հարկ վճարողի կողմից տեղեկություններ փակցնելու հայտարարության օրինակելի ձև

Դիմում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու համար հարկ վճարողի հաշվառման համարի տրամադրման

Դիմում հավաստագիր ստանալու մասին

Հայտարարություն («Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 20.2-րդ հոդվածի պահանջները բավարարելու մասին)

Դիմում հավաստագրի գործողության փոփոխության կամ դադարեցման մասին

Հարկ վճարողի վճարած հարկի գումարների վերադարձի դիմում

Ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների մասով գումարների հաշվանցման և (կամ) վերադարձի դիմում

Դիմում ֆիզիկական անձի անհատական հաշվի քաղվածքը ստանալու

Հայտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում պարտադիր դրոշմավորման ենթակա որոշ ապրանքների համար դրոշմապիտակների ձեռքբերման

Հաշվետվություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում արտադրված պարտադիր դրոշմավորման ենթակա որոշ ապրանքների համար նախկինում ձեռք բերված դրոշմապիտակների օգտագործման մասին

Դիմում հարկային մարմնին ներկայացվող դրոշմապիտակների ձեռքբերման համար վճարված գումարը հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման (և) կամ հարկ վճարողին վերադարձման

Տեղեկանք գործատուին փոխհատուցման ենթակա գումարների մասին

Տեղեկանք ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձի ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքին նախորդող տարվա՝ օրենքով սահմանված եկամտային հարկի հաշվարկման օբյեկտ համարվող եկամտի և եկամտային հարկի մասին

Դիմում օգտագործման (շահագործման) համար նախատեսվող ՀԴՄ-ի (այդ թվում` վարձակալված և (կամ) ժամանակավորապես օգտագործվող) գրանցման մասին

Գումարների` սխալմամբ գրանցման ակտ

Տեղեկանք տվյալ ամսվա ընթացքում կատարված չեղյալ համարման, վերադարձի և գումարների` սխալմամբ գրանցման մասին

Հայտ վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների և դրանց գների (հասույթի) գրանցման գրքի հարկային մարմնում հաշվառման

Հայտ առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների գրանցման (հաշվառման) գրքի հարկային մարմնում հաշվառման

Հայտ դրամարկղային գիրք կնքելու և համարակալելու

Հայտ առևտրի հարկ վճարողների եկամուտների և ծախսերի հաշվառման գիրք կնքելու և համարակալելու

 

 
 
 
 
You are the 1232802-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
December
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ