ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
     
MAIN SECTIONS

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ

ՕՐԵՆՔՆԵՐ

ԼՂՀ օրենքը «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին»

ԼՂՀ օրենքը «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին»

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԼՂՀ կառավարության 12.03.13թ. «Ռոյալթիների հաշվարկման համար իրացումից հասույթի հաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» N 122-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարի օբյեկտ  համարվող  փաստացի  ծավալների  չափաքանակներ  սահմանելու  մասին» N 225 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 28.03.06թ.«Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասին» N 158 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 28.11.03թ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 327 որոշում

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐ

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 15.05.17թ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվությունն էլեկտրոնային եղանակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու ընթացակարգը հաստատելու մասին» N 164-Ն հրաման

ԼՂՀ Ֆինանսների նախարարության 07.03.14թ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվության», «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունների գրանցման մատյանի», «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճար վճարող իրավաբանական անձանց և նրանց կողմից վճարված գումարների վերաբերյալ տեղեկությունների», «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճար վճարող իրավաբանական անձանց մասով առկա ապառքների վերաբերյալ տեղեկությունների» ձևերը, «Արտադրական թափոնների փաստացի ծավալների հաշվարկի» մեթոդիկան, «Ջրային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար համար հաշվառման վերցնելու նպատակով անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը», «Ջրային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար համար հաշվառման վերցնելու մասին» տեղեկանքի ձևը  հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 185 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 27-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսերի և էկոնոմիկայի նախարարի 13.02.14թ. ««Ռոյալթիի հաշվարկ-հաշվետվության» և «հաշվետու տարում կնքված, փոփոխված և լուծված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների» ձևը հաստատելու մասին» N 10-Ն հրաման

You are the 2930638-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 

 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
December
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ