ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
     
MAIN SECTIONS

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ

ՕՐԵՆՔ

ԼՂՀ օրենքը «Եկամտային հարկի մասին»

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԼՂՀ կառավարության 26.05.15թ. «Կառուցված և կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի վերաբերյալ հարկային մարմնին տեղեկություններ տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» N 307-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 26.05.15թ. «Հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով վարձու աշխատողների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վճարված եկամտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» N 306-Ն որոշում


ԼՂՀ կառավարության  04.03.14թ. «Նոր աշխատողի համարգրանցման հայտում և (կամ) եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկում ներառվելիք` անձին վերաբերող` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ որպես սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն պարունակողգրանցման հայտը և (կամ)  եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 119-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության  04.03.14թ. «Բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով ստացման ենթակա (ստացված) եկամուտը ֆիզիկական անձանց համախառն եկամտում հաշվի առնելու կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 22-ի  N 229  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին» N 117-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 28.01.14թ. «Մինչև «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելը վարձու աշխատողներին հարկումից հետո վճարման ենթակա աշխատավարձի հիման վրա աշխատավարձի մեծության որոշման կարգը սահմանելու մասին» N 27-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 31.07.12թ. «Աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգովգրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասինգրավոր հրամանի և (կամ)գրավոր պայմանագրի բացակայության) փաստն արձանագրելու կարգը սահմանելու մասին» N 538-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 28.03.06թ. «Ծառայողական գործուղման մեկնած աշխատողների գործուղման ծախսերի հատուցման համար կատարվող  վճարումների  նվազագույն և առավելագույն չափերն ու վճարման կարգը սահմանելու մասին» N 164 որոշում

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐ

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 15.06.15թ. «Եկամտային հարկի գումարների վերադարձման համար նախատեսված դիմումի և եզրակացության ձևերը սահմանելու մասին» N 3-Ն հրաման

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.02.14թ. «Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական  անձի անհատական  տվյալների  գրանցման  հայտի,  եկամտային  հարկի և կուտակային վճարի, տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկների, կազմակերպության կողմից որպես հարկային գործակալ եկամտային  հարկի  պահում  (գանձում)  և   պետական    բյուջե   վճարում   կատարելու  պարտավորություն  ստանձնելու  մասին հայտարարության,  կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) կողմից ֆիզիկական անձանց հաշվարկված  և վճարված եկամուտների, իրականացված նվազեցումների և պահված եկամտային հարկի գումարների, ինչպես նաև գործատուի (վարձու) աշխատողի համար կատարված կուտակային վճարների մասին և  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտին վճարած հարկերի մասին տեղեկանքների ու  գրանցման հայտի և եկամտային հարկի անձնավորված հաշվարկի ընդունման մասին ստացականների  ձևերը սահմանելու մասին»   N 5-Ն հրաման    

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 03.02.2014թ. «2014 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկմամբ պայմանավորված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումարների հարկման վերաբերյալ» N 3   պաշտոնական պարզաբանում

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 03.02.2014թ. «2014 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկմամբ պայմանավորված ամենամյա արձակուրդի գումարների հարկման վերաբերյալ» N 2 պաշտոնական պարզաբանում

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 03.02.2014թ. ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելու հետ կապված, օրենքի 25-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 28-ի N 27-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի կիրառման մի քանի հարցերի վերաբերյալ» N 1 պաշտոնական պարզաբանում

You are the 1939929-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 

 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
April
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ