ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
     
MAIN SECTIONS

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ

ՕՐԵՆՔ

ԼՂՀ օրենքը «Ավելացված արժեքի հարկի մասին»

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԱՀ կառավարության 11.04.2018թ. «Որոշ ապրանքատեսակների ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառության և շահութահարկով հարկման նպատակով դրանց մատակարարումից ստացվող եկամտի որոշման նպատակով ճշգրտվող տվյալները, այդ տվյալների ճշգրտման առավելագույն սահմանները և ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի որոշման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 28-ի N 592 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 247-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 26.03.2018թ. «Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների մշակության ընթացքում կատարվող մեքենայացված աշխատանքների ցանկը սահմանելու մասին» N 174-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 12.02.15թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին  ավելացված արժեքի հարկի գումարի փոխհատուցման կարգը հաստատելու մասին» N 49-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 23.06.09թ. «Ֆիզիկական անձի իրականացրած գործարքների մասով ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկները ներկայացնելու, գումարների վճարման կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» N 403-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 22.06.04թ. «Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող զինվորական հանդերձանքի ցանկը հաստատելու մասին» N 238 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 16.10.01թ. «Իրացման  ժամանակ ավելացված արժեքի հարկից ազատվող թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի ցանկը հաստատելու մասին» N 268 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 24.07.01թ. «Հարկային մարմիններ տեղեկություններ ներկայացնելու նպատակով` հարկ վճարողների  հարկային հաշիվներում ցույց տրված հարկվող շրջանառության  չափը սահմանելու մասին» N 194 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 16.05.00թ. «Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման ավարտուն տեխնոլոգիական ցիկլ անցնող ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին» N 86 որոշում

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐ

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 26.03.12թ. «Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ձևերն ու լրացման կարգերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2009 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 32/Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 4-Ն հրաման

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 15.08.11թ. «Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից վարկերի տրամադրման գործարքների (գործառնությունների) նկատմամբ ավելացված արժեքի հարկի կիրառման հարցերի վերաբերյալ» N 5 պաշտոնական պարզաբանում

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 19.01.11թ. «2011 թվականի հունվարի 1-ից բենզինի և (կամ) դիզելային վառելիքի արտադրանքի հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ»  N 1 պաշտոնական պարզաբանում

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 15.09.08թ. «Վերաարտահանում» մաքսային ռեժիմով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից արտահանված ապրանքների նկատմամբ ավելացված արժեքի հարկի կիրառման «Վերաարտահանում» մաքսային ռեժիմով արտահանված ապրանքների իրացման շրջանառության և այդ  ռեժիմով արտահանված ապրանքների օտարման գործարքներին վերաբերվող ձեռքբերումների մասով հաշվանցվող ԱԱՀ-ի հաշվարկներում արտացոլման կարգի վերաբերյալ» N 1 պաշտոնական պարզաբանում

You are the 2930704-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 

 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
December
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ